30. Septembar. 2020.

14. redovna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

Na osnovu člana 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

14. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za srijedu, 30.09.2020. godine u 10 sati. Za 14. redovnu sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I  R E D

 

1.    Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o Komisiji za vrijednosne papire – hitni postupak,

2.    Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga – hitni postupak,

3.    Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu – hitni postupak,

4.    Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima, predlagači: klubovi zastupnika SDA, HDZ BiH-HNS, DF i SBB – hitni postupak,

5.    Prijedlog Zakona o Registru finansijskih izvještaja,

6.    Prijedlog Zakona o računovodstvu i reviziji,

7.    Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima,

8.    Nacrt Regulacionog plana historijskog gradskog područja Blagaj za period od deset godina od dana usvajanja,

9.    Izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH za 2019. godinu,

10. Izvještaj o radu FERK-a za 2019. godinu,

11. a) Kvartalni izvještaj o dugu Q4/2019

b) Kvartalni izvještaj o dugu Q1/2020

c) Kvartalni izvještaj o dugu Q2/2020

12. Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji BiH na dan 31.12.2019. godine,

13. a) Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije (5Y) obveznica na dan 23.06.2020. godine,

b) Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije obveznica (Aukcija 14.07.2020. godine – 6Y)

14. a) Godišnji izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Željeznice Federacije BiH“ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu,

b)   Godišnji izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Željeznice Federacije BiH“d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu,

c)    Godišnji izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Željeznice Federacije BiH“ d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu,

15. Izbori i imenovanja.

 

Sjednica će biti održana putem Cisco Webex platforme.

S poštovanjem,

 PREDSJEDAVAJUĆI

Mirsad Zaimović