Ustavna komisija

PREDSJEDNIK

Ismet Osmanović

ZAMJENIK

Dario Knezović

ČLANOVI

------------------
Amor Mašović
Sabina Ćudić
Ankica Kolar-Jurčević
Goran Akšamija
Jasminka Ibrišimović

 

Iz reda stručnih, naučnih, kulturnih i javnih radnika:

Elvedina Hodžić
Indira Kovačević
Boris Barun

 

KONTAKT

Sekretar Ustavne komisije
 

Bernarda Šimunović, (privremeno)
Tel: +387 33 216-784

E-mail:
Bernarda.Simunovic@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost

Sjednice

Ostale aktivnosti

Foto galerija