25. Juni. 2021.

Nezavisni odbor Parlamenta FBIH posjetio Terenski ured Sarajevo za područje Kantona Sarajevo, Bosansko-podrinjskog kantona, Srednjobosanskog kantona i Zeničko-dobojskog kantona

Nezavisni odbor Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je dana 25.06.2021. godine u okviru održavanja 36. sjednice ovog parlamentarnog tijela, posjetio detašmanske jedinice Federalne uprave policije, i to: Detašman Sarajevo, Detašman Travnik i Detašman Zenica, u cilju objektivnog i kvalitetnog praćenja rada Zamjenika direktora Federalne uprave policije, odnosno aktivnosti, planova i rezultata rada navedenih organizacionih jedinica.

Tokom navedene posjete rukovodioci Detašmana Sarajevo, Travnik i Zenica, ukratko su upoznali prisutne članove ovog parlamentarnog tijela o svojim najznačajnijim rezultatima rada, posebno iz segmenta stavljanja u promet opojnih droga, organizovanog kriminala, kao i činjenice da je podnešen veliki broj krivičnih prijava iz domena koruptivnih krivičnih djela, ali su istakli izuzetnu saradnju sa nadležnim tužilaštvima, bez kojih dokumentovanje ovakvih krivičnih djela i privođenju pravdi njihovih počinioca, ne bi bilo moguće.

Na kraju navedenih sastanaka, članovi Nezavisnog odbora Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, primili su k znanju prezentovanje svega iznesenog, i istakli svoju punu podršku radu Zamjenika direktora Federalne uprave policije na čelu ove sigurnosne agencije u Federaciji Bosne i Hercegovine.