10. Septembar. 2021.

Održana Konferencija sekretara parlamenata u Bosni i Hercegovini

Sekretar Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (BiH) Ivan Miličević učestvovao je na Konferenciji sekretara parlamenata u BiH koja je održana  10.09.2021. godine u Neumu. Konferencija je organizovana u okviru EU Twinning projekta „Osnaživanje i dalja podrška parlamentima BiH u poslovima evropskih integracija“.

Na Konferenciji se diskutovalo o statusu provedbe preporuka iz Plana prioriteta i narednim koracima koje treba poduzeti na administrativnom nivou za njihovu realizaciju, te mogućim načinima daljnje pomoći Twinning projekta, kao i ažuriranju Akcionih planova za evropske integracije.

Osim toga, diskutovalo se i o kalendaru događaja parlamentarne saradnje. Poseban fokus je bio na pripremi Konferencije predsjedavajućih parlamenata u BiH koja je predviđena za 18. oktobar 2021. godine.

Konferenciji su također prisustvovali i uposlenici iz Parlamenta Federacije BiH: Elvira Habota, Mirsad Talić, Goran Božić i Aida Hadžić – Salkić, te sekretari iz Parlamentarne skupštine BiH, Narodne skupštine RS i Brčko distrikta BiH.