Odbor za boračka i invalidska pitanja

PREDSJEDNIK

Dževad Adžem

ZAMJENIK

Rahim Gadžić

ČLANOVI


Mujo Hasić
Mustafa Hrvić
Zijat Mušić
Tašo Dacić
Hasan Muratović
Boro Krišto
Marijan Klaić
Šemsudin Kavazović
Matea Cakalin

KONTAKT

Sekretar Odbora za boračka i
invalidska pitanja

 

Hanka Omanović

Tel: -

E-mail: hanka.omanovic@parlamentfbih.gov.ba

Nadležnost

Odbor za boračka i invalidska pitanja razmatra pitanja: položaja, statusa i posebne zaštite boraca, ratnih vojnih invalida, civilnih žrtava rata, članova porodica šehida, odnosno poginulih boraca i demobilisanih pripadnika oružanih snaga Federacije i druga pitanja iz ove oblasti iz nadležnosti Predstavničkog doma. 

Sjednice

Ostale aktivnosti

Foto galerija