Klubovi poslanika

U Predstavničkom domu obrazuju se klubovi poslanika političkih stranaka zastupljenih u Predstavničkom domu (u daljnjem tekstu: klubovi poslanika). 

Klubovi poslanika obrazuju se kao oblik djelovanja poslanika u Predstavničkom domu (posebno u pripremama i utvrđivanju prijedloga dnevnih redova sjednica Predstavničkog doma).
 
Klub poslanika čini najmanje tri poslanika iz jedne ili iz nekoliko udruženih političkih stranaka, odnosno nezavisnih poslanika. 

Klub poslanika ima predsjednika i zamjenika predsjednika kluba poslanika, koji koordiniraju rad kluba i ostvaruju saradnju sa drugim klubovima poslanika. 

Klubovi poslanika mogu obrazovati koordinaciono tijelo za međusobnu saradnju. 

Predstavnički dom osigurava prostorije za rad klubova poslanika, neophodna finansijska sredstva za njihovu neposrednu aktivnost u Predstavničkom domu, dokumentaciju i druga obavještenja u vezi sa radom Predstavničkog doma, radnih tijela Predstavničkog doma, službena glasila Federacije i službena glasila Bosne i Hercegovine i vršenje administrativno-tehničkih i drugih usluga. 

 

PREDSJEDNICI KLUBOVA POLITIČKIH STRANAKA
U PREDSTAVNIČKOM DOMU PARLAMENTA FEDERACIJE BIH
(MANDAT 2018-2022 .)

 

Redni broj

Naziv stranke

Predsjednik i zamjenik

1.      

Stranka demokratske akcije

Osman Ćatić,  predsjednik

 

2.     

Socijaldemokratska partija BIH

Damir Mašić, predsjednik

Mira Grgić, zamjenik predsjednika

 

3.     

HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSP DR AS BIH,HDU BIH,HSS SR-od 8.1.2019.Klub HDZ-HNS

Marijan Klaić, predsjednik

4.     

DF-GS,Željko Komšić:BiH pobjeđuje!

Alma Kratina, predsjednik

 

5.     

SBB-Fahrudin Radončić

Azra Hadžić-Bećirspahić, predsjednik

Munib Jusufović,zamjenik predsjednika

 

6.     

Naša stranka

Sabina Ćudić, predsjednik

Nasiha Pozder, zamjenik predsjednika

 

7.     

Pokret demokratske akcije

Elzina Pirić,predsjednik

Azmir Husić, zamjenik predsjednika

 

 

8.     

Klub poslanika Narod i pravda i Nezavisni blok

Nermin Muzur, predsjednik

Amer Obradović, zamjenik predsjednika

      9.

 

Klub HDZ 1990. I Laburisti BiH

Boro Krišto, predsjednik

    10.

 

Klub samostalnih zastupnika

Eldin Vrače, predsjednik

Dženana Hodžić, zamjenica predsjednika

    11.

Klub A-SDA za Evropsku BIH-zajedno

Irfan Durić, predsjednik

Tahir Nuhić, zamjenik predsjednika