Stručna služba

Zastupnički dom ima Stručnu službu u kojoj rade državni službenici i namještenici i koji izvršavaju poslove za potrebe Zastupničkog doma, klubova stranaka i radnih tijela.

U Stručnoj službi Zastupničkog doma postoje tri organizaciona dijela i to:

  1. Ured predsjedavajućeg Zastupničkog doma i potpredsjedavajućih Zastupničkog doma
  2. Ured sekretara Zastupničkog doma
  3. Služba radnih tijela Zastupničkog doma

Stručna služba Zastupničkog doma obavlja tačno utvrđene poslove koji su predviđeni Ustavom, zakonima, Poslovnikom Zastupničkog doma i internim pravnim aktima.

DALJE O POSLOVIMA STRUČNE SLUŽBE MOŽETE PRONAĆI OVDJE.