Zastupnici

SPISAK POSLANIKA PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE BIH

1. Abdić Hamdija

POSLANIČKI KARTON

2. Begić Samira

POSLANIČKI KARTON

3. Bukvarević Salko

POSLANIČKI KARTON

4. Čomor Eldar

POSLANIČKI KARTON

5. Ćatić Osman

POSLANIČKI KARTON

6. Efendić Adnan

POSLANIČKI KARTON

7. Gadžić Rahim

POSLANIČKI KARTON

8. Galijašević Miralem

POSLANIČKI KARTON

9. Ibrišimović Jasminka

POSLANIČKI KARTON

10. Izetbegović Sebija

POSLANIČKI KARTON

11. Jukanović Enver

POSLANIČKI KARTON

12. Kaknjo Suad

POSLANIČKI KARTON

13. Kamber Asim

POSLANIČKI KARTON

14. Kaplan Salmir

POSLANIČKI KARTON

15. Kokić-Hinović Adisa

POSLANIČKI KARTON

16. Mahmutbegović Melika

POSLANIČKI KARTON

17. Mašetić Senad

POSLANIČKI KARTON

18. Mašović Amor

POSLANIČKI KARTON

19. Mazić Edita

POSLANIČKI KARTON

20. Osmanović Ismet

POSLANIČKI KARTON

21. Peco Mirsad

POSLANIČKI KARTON

22. Pojskić Belma

POSLANIČKI KARTON

23. Rošić Husein

POSLANIČKI KARTON

24. Zaimović Mirsad

POSLANIČKI KARTON

25. Zildžić Salko

POSLANIČKI KARTON

26. Zukić Ibrahim

POSLANIČKI KARTON

27. Zuko Kenela

POSLANIČKI KARTON

 

HDZ BiH, HSS, HKDU BIH, HSP-HNS, HSP DR AS BIH, HDU BIH, HSS SR

1. Baković Ante

POSLANIČKI KARTON

2. Bošković Mladen

POSLANIČKI KARTON

3. Čavara Marinko

POSLANIČKI KARTON

4. Dejanović Delfa

POSLANIČKI KARTON

5. Galić Petar

POSLANIČKI KARTON

6. Klaić Marijan

POSLANIČKI KARTON

7. Knezović Dario

POSLANIČKI KARTON

8. Kolar-Jurčević Ankica

POSLANIČKI KARTON

9. Krešić Mijo

POSLANIČKI KARTON

10. Marjanović Boris

POSLANIČKI KARTON

11. Martić Josip

POSLANIČKI KARTON

12. Milićević Jelka

POSLANIČKI KARTON

13. Musa Ivan

POSLANIČKI KARTON

14. Musa Stanko

POSLANIČKI KARTON

15. Opsenica Goran

POSLANIČKI KARTON

16. Pavković Ivica

POSLANIČKI KARTON

 

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH

1. Begić Senaid

POSLANIČKI KARTON

2. Boban Ivan

POSLANIČKI KARTON

3. Čengić Irfan

POSLANIČKI KARTON

4. Grgić Mira

POSLANIČKI KARTON

5. Hasić Mujo

POSLANIČKI KARTON

6. Helez Nijaz

POSLANIČKI KARTON

7. Karajbić Elvir

POSLANIČKI KARTON

8. Mašić Damir

POSLANIČKI KARTON

9. Muslić Albin

POSLANIČKI KARTON

10. Prlić Lana

POSLANIČKI KARTON

11. Zubić Jasmina

POSLANIČKI KARTON

 

DF-GS ,Željko Komšić:BiH pobjeđuje!

1. Adžem Dževad

POSLANIČKI KARTON

2. Čolpa Nihad

POSLANIČKI KARTON

3. Đukić Mara

POSLANIČKI KARTON

4. Džubur Ahmed

POSLANIČKI KARTON

5. Hrvić  Mustafa

POSLANIČKI KARTON

6. Kratina Alma

POSLANIČKI KARTON

7. Mujić Zeid

POSLANIČKI KARTON

8. Rešidat Samer

POSLANIČKI KARTON

9. Šarić Bahrudin

POSLANIČKI KARTON

10. Žilić Hajrudin

POSLANIČKI KARTON

 

SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH - FAHRUDIN RADONČIĆ

1. Hadžić-Bećirspahić Azra

POSLANIČKI KARTON

2. Huremović Adin

POSLANIČKI KARTON

3. Jusufović Munib

POSLANIČKI KARTON

4. Kacila Mirsad

POSLANIČKI KARTON

5. Kavazović Šemsudin

POSLANIČKI KARTON

6. Kravić Zlatko

POSLANIČKI KARTON

7. Mujanović-Glamočanin Faika

POSLANIČKI KARTON

8. Prašović-Gadžo Sanela

POSLANIČKI KARTON

 

NAŠA STRANKA

1. Čamdžić Mirsad

POSLANIČKI KARTON

2. Ćudić Sabina

POSLANIČKI KARTON

3. Klarić Sanela

POSLANIČKI KARTON

4.Kuskunović Amela

POSLANIČKI KARTON

5. MELANK Miomirka Mila

POSLANIČKI KARTON

6. Pozder Nasiha

POSLANIČKI KARTON

 

KLUB SAMOSTALNIH ZASTUPNIKA

1. Hodžić Dženana

POSLANIČKI KARTON

2. Voloder Elmedin

POSLANIČKI KARTON

3. Vrače Eldin

POSLANIČKI KARTON

 

POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE BOSNE I HERCEGOVINE (PDA BiH)

1. Husić Azmir

POSLANIČKI KARTON

2. Pirić Elzina

POSLANIČKI KARTON

3. Topčagić Husein

POSLANIČKI KARTON

 

HRVATSKO ZAJEDNIŠTVO HDZ 1990 – HSP BIH - HNL

1. Faletar Luka

POSLANIČKI KARTON

2. Krišto Boro

POSLANIČKI KARTON

 

A-SDA ZA EVROPSKU BOSNU I HERCEGOVINU-ZAJEDNO

1. Demirović Safer

POSLANIČKI KARTON

2. Durić Irfan

POSLANIČKI KARTON

3. Nuhić Tahir

POSLANIČKI KARTON

 

PO NAROD I PRAVDA

1. Akšamija Goran

POSLANIČKI KARTON

2. Muzur Nermin

POSLANIČKI KARTON

3.Obradović Amer

POSLANIČKI KARTON

 

LABURISTIČKA STRANKA BIH

1. Đogić Elma

POSLANIČKI KARTON

 

NEZAVISNI ZASTUPNICI

1. Atlagić Mile

POSLANIČKI KARTON

2. Bijedić Meliha

POSLANIČKI KARTON

3. Ercegović Zlatko

POSLANIČKI KARTON

4. Muratović Hasan

POSLANIČKI KARTON

5. Šećić Nedžad

POSLANIČKI KARTON