22. Decembar. 2015.

Na osnovu člana 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

6. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak, 22. decembar 2015. godine, sa početkom u 10  sati.

Za  6. redovnu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

  1. Prijedlog Budžeta FBiH za 2016. godinu,
  2. Prijedlog zakona o izvršenju Budžeta FBiH za 2016. godinu,
  3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u FBiH, predlagači: klubovi zastupnika u Predstavničkom domu SDA, HDZ i SBB – hitni postupak,
  4. Prijedlog zakona o faktoringu,
  5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2016. godinu, Finansijski plan Fonda solidarnosti FBiH za 2016. godinu (Anex I) i Finansijski plan Stručne službe zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2016. godinu (Anex II),
  6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu i procjene Plana za 2017. i 2018. godinu i na Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu,
  7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu,
  8. Prijedlog Finansijskog plana FERK-a za 2016. godinu,
  9. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

ZAPISNIK