P R E G L E D

 RAZMATRANIH  I USVOJENIH ZAKONA I OSTALIH AKATA

 PO SJEDNICAMA PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

U MANDATNOM PERIODU 2014.-2018. GODINA

 

r.br.

KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA 02.12.2014.

1.

Izbor privremenih komisija Predstavničkog doma Parlamenta FBiH

a)    Izbor Privremene mandatno-imunitetne komisije,

b)   Izbor Privremene komisije za izbor i imenovanje,

c)    Izbor Privremene administrativne komisije.

2.

Konstituiranje Predstavničkog doma Parlamenta FBiH

a)    Verifikacija mandata zastupnika izabranih u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH,

b)   Davanje svečane izjave i uručivanje certifikata o izboru zastupnika u Predstavnički dom Parlamenta FBiH.

3.

Izbor rukovodstva Predstavničkog doma Parlamenta FBiH

a)    Izbor predsjedavajućeg Edin Mušić (SDA),

b)   Izbor dva potpredsjedavajuća- Marinko Čavara (HDZBiH) i Saša Mitrović (DF).

4.

Izbor radnih tijela Predstavničkog doma Parlamenta FBiH

 

 

r.br.

1. VANREDNA SJEDNICA, 29.12.2014. godine

1.

Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Federacije BiH za period januar – mart 2015. godine, (usvojen)

Iznos:421.823.778KM

2.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji BiH (predlagač: klubovi zastupnika SDA, HDZ i DF) – hitni postupak, (Grad Mostar), (usvojen)

 

3.

Izbori i imenovanja  Dom je donio Odluku o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova radnih tijela Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

 

 

r.br.

2. VANREDNA SJEDNICA, 09.02.2015. godine

1.

Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Federacije BiH,  (usvojen)

2.

Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju potreba Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo za period 01.01 do 31.03.2015. godine,  (usvojen)

3.

Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Zavoda zdravastvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za period 01.01. do 31.03.2015. godine  (usvojen)                iznos: 36.850.000 KM

4.

Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje  za period 01.01. do 31.03.2015. godine,  (usvojen)                               iznos: 452.894.503 KM

 

 

 

r.br.

3. VANREDNA SJEDNICA, 09.02.2015. godine

1.

Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine

Napomena: (Dom naroda Parlamenta Federacije BiH na nastavku konstituirajuće sjednice nije donio Odluku o prihvatanjuu zajedničke liste kandidata za predsjednika i dva potpredsjednika Federacije BiH, jer ista nije dobila potrebnu većinu glasova u svakom klubu naroda, te je procedura u Predstavničkom domu ponovljena.)

Predsjednik Federacije BiH, iz reda hrvatskog naroda Marinko Čavara, potpredsjednica Federacije BiH, iz reda bošnjačkog naroda Melika Mahmutbegović, potpredsjednik Federacije BiH iz reda srpskog naroda Milan Dunović.  (usvojen)

2.

Izbori i imenovanja  Dom je razmatrao i usvojio: Razrješenje Marinka Čavara sa funkcije potpredsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Fedearcije BiH, iz reda hrvatskog naroda;

Imenovanje  Mladena Boškovića za potpredsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, iz reda hrvatskog naroda.

 

 

 

 

r.br.

4. VANREDNA SJEDNICA, 31.03.2015. godine

1.

Imenovanje Vlade Federacije BiH, Odluka o imenovanju premijera, zamjenika premijera i minstara u Vladi Federacije BiH, kojom se imenuju:

premijer, Fadil Novalić;

zamjenica premijera i ministrica finansija, Jelka Milićević;

zamjenik premijera i ministar trgovine, Aleksandar Remetić;

ministar unutrašnjih poslova,  Aljoša Čampara;

ministar pravde,  Mato Jozić;

ministar energije, rudarstva i industrije Reuf Bajrović;

ministrica kulture i sporta,  Zora Dujmović;

ministar prometa i komunikacija, Denis Lasić;

ministar raseljenih osoba i izbjeglica, Edin Ramić;

ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Salko Bukvarević;

ministar zdravstva, Vjekoslav Mandić;

ministrica obrazovanja i nauke, Elvira Dilberović;

ministar rada i socijalne politike, Milan Mandilović;

ministar razvoja, poduzetništva i obrta, Amir Zukić;

ministrica okoliša i turizma,Snježana Soldat;

ministar prostornog uređenja, Josip Martić;

ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Šemsudin Dedić.

 

 

 

 

 

 

 

r.br.

5. VANREDNA SJEDNICA, 31.03.2015. godine

1.

Prijedlog Budžeta Federacije BiH za 2015. godinu hitni postupak,  (usvojen)            iznos: 2.334.147.169 KM

2.

Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Federacije BiH za 2015. godinu hitni postupak   (usvojen)

3.

Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2015. godinu, Finansijski plan Fonda solidarnosti  Federacije BiH za 2015. godinu, Finansijski plan Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2015. godinu,           (usvojen)                          

Ukupni prihodi Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja  FBiH za 2015 : 147.049.250 KM;

Ukupni prihodi Fonda solidarnosti planirani za 2015. godini: 145.320.000 KM; Raspoloživi prihodi za finansiranje: 139.524.000 KM;

Ukupno tekući rashodi i kapitalni izdaci – Plan za 2015. godinu. 2.595.000KM

4.

Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2015. godinu i procjena plana za 2016. i 2017. godinu, (usvojen)                                                                                                                   ukupna sredstva: 60.049.750 KM

 

5.

Finansijski plan Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu.  (usvojen)

Ukupni prihodi:    1.829.208.855 KM

Ukuprni rashodi: 1.862.692.791 KM

Izdaci za nabavku stalnih sredstava:   2.955.000 KM

Primici od prodaje stalnih sredstava:  36.438.936 KM

 

 

r.br.

1. REDOVNA SJEDNICA , 13.05.2015. godine

1.

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o poštanskom prometu - hitni postupak,   (usvojen)

2.

Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu drugog programskog zajma između BiH i Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za razvojne politike poslovnog okruženja, (usvojen)

3.

Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Okvirnom sporazumu o zajmu između BiH i Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) za realizaciju Projekta zatvaranja kolektivnih centara i alternativnog smještaja (usvojen)

4.

Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između BiH i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) za realizaciju Projekta razvoja ruralnog poslovanja (RBDP),        (usvojen)

Ovom prilikom Predstavnički dom usvojio je slijedeći ZAKLJUČAK:

Zadužuje se Vlada FBiH odnosno resorna ministarstva da sačine cjelovitu informaciju o implementaciji i efektima ovih zaduženja kako bi Parlament FBiH bio upoznat sa onim za što je dao saglasnost i da se informacija dostavlja najmanje jednom godišnje.

5.

Izvještaj o zaduženju Federacije BiH na osnovu emisije obveznica, - (Primljeno k znanju)

6.

Izvještaj o zaduženju Federacije BiH na osnovu emisije trezorskih zapisa dostavljenih 03.07.2014.; 22.08.2014.; 05.09.2014. i 20.03.2015. godine, - (Primljeno k znanju)

7.

Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2013. godinu      (usvojen)

8.

Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu Federacije BiH na dan, 31.12.2013. godine -  (Primljeno k znanju)

9.

Izbori i imenovanja (Donesena: Odluka o razrješenju člana Nezavisnog odbora Nezira Pivića i Odluka o izboru i razrješenju nekih predsjednika, zamjenika i članova radnih tijela Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH).

 

r.br.

6. VANREDNA SJEDNICA, 29.05.2015. godine

1.

Prijedlog Srednjoročne strategije razvoja poljoprivrednog sektora u Federaciji BiH za period 2015.-2019. godina.  (usvojen)

 

r.br.

2. REDOVNA SJEDNICA, 16.06. 2015. godine

 

DNEVNI RED NIJE USVOJEN

-       Dom je usvojio Inicijativu na prijedlog Kluba zastupnika SDP:

za formiranje Privremene Komisije za ispitivanje zakonitosti plasmana kredita u švicarskim francima. Zadatak ove komisije bio bi da utvrdi činjenično stanje o plasiranju kredita u švicarskim francima i sačini izvještaj o eventualnim nezakonitostima i dostavi ga u oba doma Parlamenta Federacije BiH, Vladi Federacije BiH i nadležnom tužilaštvu.

 

-       Dom je usvojio Inicijativu na prijedlog Kluba zastupnika SDP:

za održavanje sjednice Predstavničkog doma na kojoj će se prioritetno  rasparavljati o sigurnosnom stanju u Federaciji BiH.

 

 

 

 

 

 

r.br.

7. VANREDNA SJEDNICA, 31.07.2015. godine

1.

Reformska agenda za BiH za period 2015.-2018. godina,  (jednoglasno usvojena)

2.

Prijedlog zakona o radu – hitni postupak,     (usvojen)

3.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima – hitni postupak,  (usvojen)

4.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stranim ulaganjima – hitni postupak,   (usvojen)

5.

Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije – skraćeni postupak,    (usvojen)             Rok: do 30. juna, 2017. godine

6.

Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o čeku – skraćeni postupak,   (usvojen)

7.

Prijedlog finansijskog plana Budžeta FERK-a za 2015. godinu,  (usvojen)                           Prihodi: 2.895.400 KM

8.

Izbori i imenovanja  Dom donio slijedeće Odluke: Odluka o izboru i razrješenju nekih predsjednika, zamjenika predsjednika i članova radnih tijela Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH; Odluka o izboru članova u Zajedničku komisiju za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta Federacije BiH; Izbor članova u Radnu grupu za pitanja izbora i imenovanja iz zajedničke nadležnosti oba doma Parlamenta Federacije BiH

 

r.br.

8. VANREDNA SJEDNICA, 09.10.2015. godine

1.

Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH – hitni postupak,  (usvojen)

2.

Prijedog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode – hitni postupak,  (usvojen)

3.

Prijedlog zakona o izmjenama  Zakona o tržištu vrijednosnih papira – hitni postupak ,  (usvojen)

4.

Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa – hitni postupak , (usvojen)

5.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BIH za 2015. godinu – hitni postupak,  (usvojen)

 Dom je donio i slijedeći Zaključak: Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH zadužuje Vladu Federacije BiH da prilikom izrade nacrta Budžeta Federacije BiH za 2016. godinu uzme u obzir amandmane koji su na sjednici Predstavničkog doma podneseni na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2015. godinu i prijedloge i sugestije iznesene u raspravi u vezi sa Prijedlogom Odluke.

6.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije BIH za 2015. godinu – hitni postupak,   (usvojen)

7.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o internoj reviziji  u javnom sektoru u Federaciji BiH

 (javna rasprava 90 dana),   (usvojen)

8.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BIH

 (javna rasprava 90 dana),  (usvojen)

9.

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje  za 2015. godinu i Odluka o izvršavanju rebalansa Finansijskog plana,  (usvojen)

10.

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko  i invalidsko osiguranje za 2015. godinu i Odluka o izvršavanju rebalansa Finansijskog plana,  (usvojen)

11.

Prijedlog odluke o alokaciji obaveza po kreditu Kuvajtskog fonda za razvoj 535 –Projekat četiri ceste i most Musala na Federaciji BiH (sa Inforamcijom o statusu kredita) , (usvojen)

15.568.500,00 KM

ZAJMOPRIMAC: FEDERACIJA BiH

 

 

12.

Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između BiH i Evropske investicijske  banke (EIB) za realizaciju Projekta Koridor Vc (Počitelj – Bijača),  (usvojen)

100.000.000,00 EUR-a

 

ROK OTPLATE: 25 g.

GRACE PERIOD 6 g.

 

13.

Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između BiH i Evropske investicijske banke (EIB) za realizaciju projekta „Obnovljiva energija HE Vranduk“ , (usvojen)

37.500.000,00 EUR-a

ZAJMOPRIMAC: ELEKTROPRIVREDA BIH

ROK OTPLATE:25 g. GRACE PERIOD 6 g. kamatna stopa dogovara se prije isplate tranše. Iznos tranše min. do 5.mil.

 

14.

Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između BiH i međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju projekta energetske efikasnost,  (usvojen)

18.959.000,00 USD

ZAJMOPRIMAC: FEDERACIJA BIH (kanton, grad, općina)

ROK OTPLATE:25 g. GRACE PERIOD 5 g. kamatna stopa dogovara 1,25 i 1,40 %

 

15.

Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru  o finansiranju između BiH i Evropske investicijske banke (EIB) za realizaciju Projekta „Električna distribucija BiH (2010-0562)- izgradnja sistema pametnih mjerenja u elektrodistribuciji“,   (usvojen)

15.000.000,00 EUR-a

ZAJMOPRIMAC: ELEKTROPRIVREDA BIH

ROK OTPLATE:25 g. GRACE PERIOD 6 g. kamatna stopa dogovara se prije isplate tranše. Iznos tranše min. do 5.mil.

 

16.

Usaglašavanje tekstova zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta Federacije BiH (Usaglašavanje Zakona o privrednim društvima – usvojen u istovjetnom tekstu)

17.

Izbor i  imenovanja  Donsene slijedeće odluke: Popuna radnih tijela Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH;

Prijedlog Odluke o izboru članova u Zajedničku komisiju odgovornu za reviziju;

Prijedlog Odluke o izboru članova u Zajedničku komisiju za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima Parlamenta Federacije BiH,Prijedlog Odluke o osnivanju i izboru članova u Komisiju za ispitivanje zakonitosti plasmana kredita u švicarskim francima.

 

 

 

r.br.

13. VANREDNA SJEDNICA, 18.10.2016. godine

1.

Prijedlog  Odluke o prihvatanju zaduženja Federacije BiH po Proširenom aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom  (MMF)  (usvojen)

2.

Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj  (EBRD) za realizaciju Projekta Koridor  Vc   (usvojen)

 

 

 

 

 

 

 

 

r.br.

9. VANREDNA SJEDNICA, 09.10.2015. godine

1.

Informacija o aktivnostima na izboru strateškog partnera za finansiranje i izgradnju Termoelektrane Banovići Blok 1-350 MW – Treća faza tenderskog postupka, usvojeno sa zaključcima Vlade FBiH: 

 

1.     Prihvata se Informacija o aktivnostima na izboru strateškog partnera za finansiranje i izgradnju Termoelektrane Banovići, Blok 1-350 MW  - Treća faza tenderskog postupka, pripremljenu od strane RMU “Banovići“ Banovići.

2.     Daje se prethodna saglasnost na predloženi izbor ponuđača:

-     Dongfang Electric Corporation Limited – DEC Kina  

        za strateškog partnera za finansiranje i izgradnju Termoelektrane Banovići,   Blok 1-350 MW, kao i predložene ativnosti iz tačke 6.1. Proces finalizacije iz Informacije iz stava 1. ove tačke

3.     Obavezuje se Vlada Federacije Bosne i Hercegovine da redovno informira Parlament Federacije Bosne i Hercegovine o provedbi aktivnosti iz tačke 1. ovog zaključka, te da blagovremeno dostavi Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine na razmatranje, odgovarajuće dokumente i akte, uključujući i potrebne ugovore, radi davanja saglasnosti ili donošenja odgovarajućih odluka, u skladu sa važećim zakonima.

4.     Konačan izbor strateškog partnera za finansiranje i izgradnju Termoelektrane Banovići, Blok 1-350 MW obavit će se tek nakon saglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, uz obavezu donošenja odluke Skupštine društva RMU „Banovići„ o davanju saglasnosti na konačni prijedlog izbora strateškog partnera za finansiranje i izgradnju Termoelektrane Banovići, Blok 1-350 MW. 

 

r.br.

10. VANREDNA SJEDNICA, 23.10.2015. godine

1.

Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o eksproprijaciji  - hitni postupak,  (usvojen)

2.

Prijedlog zakona o državnoj službi u FBiH – hitni postupak,  (usvojen)

3.

Ptrijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona  o električnoj energiji u FBiH – hitni postupak, (usvojen)

4.

Izbori i imenovanja (Dom donio Odluku o sastavu Komisije za Evropske integracije, koju čine: predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, potpredsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta FBiH i predsjednici klubova zastupnika političkih stranaka zastupljenih u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH)

 

 

 

 

r.br.

3. REDOVNA SJEDNICA, 27. i 28.10.2015. godine

1.

Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o pomilovanju – hitni postupak  (Usvojen zaključak HDZBiH: Predlaže se Vladi Federacije BiH da u roku 90 dana pristupi izradi nacrta Zakona o pomilovanju i da sve konstruktivne primjedbe, prijedloge i sugestije izrečene u raspravi o Prijedlogu Zakona ugradi u tekst nacrta Zakona). (usvojen)

2.

Prijedlog zakona o državljanstvu Federacije BiH – hitni postupak (usvojen)

 Usvojena je i INICIJATIVA: Upućuje se Inicijativa Ministarstvu civilnih poslova BiH da preispita odredbe važećeg  uputstva o naknadnom upisu u matičnu knjigu rođenih koji su stekli državljanstvo Republike Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o državljanstvu Republike Bosne i Hercegovine, instrukcije Ministarstva civilnih poslova o naknadnom upisu činjenice državljanstva u Matičnu knjigu rođenih iz 2004. godine i eventualno mogućnost preispitivanja dodatnih kriterija za prijem u državljanstvo lica koja su rođena prije 01.01.1998. godine. Sastavni dio ove inicijative su amandmani na osnovu kojih je i proistekla ova inicijativa.

3.

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o uslovima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta – skraćeni postupak, (usvojen)

4.

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala – skraćeni postupak, (usvojen)

5.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima – skraćeni postupak (usvojen)

6.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (usvojen)

7.

Prijedlog zakona o komasaciji (usvojen)

8.

Nacrt zakona o policijskim službenicima Federacije BiH (usvojen)

9.

Nacrt zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BIH (javna rasprava 90 dana) (usvojen)

10.

Nacrt zakona o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji ( javna rasprava 30 dana) (usvojen)

11.

Nacrt zakona o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji BiH prema obračunatim a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine (usvojen)

12.

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Drin (usvojen)

13.

a) Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između BiH i OPEC Fond za međunarodni razvoj (OFID) za realizaciju Projekta Koridor Vc ( u iznosu od 24.000.000,00 EUR-a);

b) Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između BiH i OPEC Fonda za međunarodni razvoj  (OFID) za realizaciju Projekta Koridor Vc ( u iznosu od 48.000.000,00 USD) (usvojen)

24.000.000,00 EUR-a

48.000.000,00 USD

ZAJMOPRIMAC: Ministarstvo finansija

                           Ministarstvo finansija

GRACE PERIOD 4 g. PERIOD OTPLATE 14g.

KAMATNA STOPA 4,5 %

GRACE PERIOD 5g. PERIOD OTPLATE 15 g.

KAMATNA STOPA 3 %

 

 

14.

Prijedlog odluke o davanju saglasnoti na Statut o izmjenama i dopunama Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH (usvojen)

15.

Program rada Vlade Federacije BiH za 2015. godinu (usvojen)

16.

Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova  za period 01.01. – 30.06.2015. godine (usvojen)

17.

Izvještaj o implementaciji Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji BiH za period 2007.-2011. godina

Usvojeni su i slijedeći ZAKLJUČCI:

1.     Usvaja se Izvještaj o implementaciji Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u BiH za period 2007. – 2011. godina.

2.     Zadužuje se Federalna uprava civilne zaštite da poduzme sve aktivnosti na daljnjem razvoju jedinstvenog sistema zaštite i spašavanja u Federaciji BiH kompatibilnim sa mehanizmom Civilne zaštite Evropske unije smjernicama i metodologijom (NATO/UN).

3.     Zadužuje se Federalna uprava civilne zaštite da poduzme sve mjere i izradi plan reorganizacije i komunikacijskog uvezivanja postojećeg Operativnog centra Federalne uprave civilne zaštite sa kantonalnim operativnim centrima civilne zaštite na području Federacije BiH radi osposobljavanja Operativnog centra 112 Federacije BiH u skladu sa direktivama Evropske unije za postojanje jedinstvenog telefonskog broja za hitne slučajeve, kao i smjernicama i rezolucijama Ujedinjenih naroda o pitanju upravljanja i komuniciranja u kriznim situacijama izazvanim prirodnim i drugim nesrećama do kraja 2016. godine.

4.     Zadužuje se Federalna uprava civilne zaštite da do kraja 2016. godine poduzme sve aktivnosti i pripremi zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu u cilju jačanja strukture organizacije i funkcioniranja zaštite i spašavanja i interventnog djelovanja u slučaju prirodnih i drugih nesreća za područje Federacije BiH.

5.     Zadužuje se Vlada Federacije BiH da prijedlog Programa razvoja i zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji BiH za period 2016. – 2021. godina dostavi Parlamentu Federacije BiH na razmatranje i donošenje.

18.

Izvještaj o radu Federalnog pravobranilaštva  za 2013. godinu (budući da izvjestilac nije bio prisutran na sjednici, Dom nije razmatrao Izvještaj)

19.

Izvještaj o radu Komisije za koncesije Federacije BiH za 2014. godinu, (usvojen)

Dom je usvojio i slijedeće ZAKLJUČKE:

1.     Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH prihvata Izvještaj o radu Komisije za koncesije Federacije BiH za 2014. godinu.

2.     Zadužuje se Vlada Federacije BiH da hitno pristupi izradi prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama i da ga u roku 60 dana uputi u parlamentarnu proceduru.

3.     Zadužuje se Vlada Federacije BiH, odnosno resorna ministarstva da sačine registar dobara iz svoje nadležnosti, a koja mogu biti predmetom koncesije, i dostave ga Komisiji ili Parlamentu Federacije BiH na uvid radi daljnjeg praćenja cjelokupnog procesa.

20.

Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2014. godinu, (usvojen)

21.

Izvještaj o radu i poslovanju JP „Elektroprivreda BiH „ d.d. Sarajevo i Izvještaj o radu i poslovanju BH Gas d.o.o. Sarajevo za 2014. godinu , (usvojen)

22.

Izvještaj o radu FERK-a za 2014. godinu (Donesena odluka o izgranji poslovnog prostora u Mostaru)

23.

Izvještaj o radu Agencije za bankarstvo Federacije BiH  za 2014. godinu sa Informacijom o bankarskom sistemu Federacije BiH sa 31.12.2014 godine, Informacja o mikrokreditnom sistemu Federacije BiH sa 31.12.2014. godine, Inforamcija o sistemu lizinga u Federaciji BiH sa 31.12.2014. godine i Izvještaj o radu samostalnosti odjela ombudsmana za bankovni sistem za period 01.04.-31.12.2014. g. (NIJE USVOJEN)

24.

Izvještaj o stanju poljoprivrede („Zeleni izvještaj“) u Federaciji BiH za 2014. godinu (NIJE USVOJEN)

25.

Informacija o aktivnostima na izboru strateškog partnera za finansiranje i izgradnju TE Banovići, Blok 1-350 MW sa prijedlogom zaključaka, Sporazumom o strateškoj saradnji i Ugovorom o inžinjeringu, nabavci i izgradnji –EPC Ugovor za TE Banovići, Blok 1-350  MW, (usvojen)

26.

Usaglašavanje tekstova zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta Federacije BiH (Zakon o doprinosima, usvojen  u istovjetnom tekstu)

27.

Izbori i imenovanja (Razrješenje S. Mitrovića i imenovanje V. Švancer na mjesto potpredsjadavajuće) (Odluka o imenovanju Komisije za usaglašavanje Zakona o državnoj službi)

 

r.br.

11. VANREDNA SJEDNICA, 28.10.2015. godine

1.

-       Potvrđivanje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju premijera/predsjednika zamjenika premijera i ministara u Vladi Federacije BiH  Dom je donio Odluku kojom se imenuju:

-       zamjenik premijera, ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača,

-       ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić,

-       ministar trgovine Zlatan Vujanović,

-       ministrica okoliša i turizma Edita Đapo.

 

r.br.

4. REDOVNA SJEDNICA, 17.11. i 01.12.2015. godine

1.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH -  hitni postupak

(Usvojen Zaključak HDZBiH: Zadužuje se Federalno ministarstvo finansija, odnosno Vlada Federacije BiH da izradi novi cjeloviti Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH i Nacrt zakona dostavi Parlamentu Federacije BiH u roku od 90 dana), (usvojen)

2.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji u Federaciji BiH – hitni postupak, (usvojen)

3.

Nacrt zakona  o izmjenama i dopunama  Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom (javna rasprava 30 dana), (usvojen)

4.

Nacrt zakona o hraniteljstvu (javna rasprava 60 dana), (usvojen)

5.

Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije BiH za period 01.01. do 01.06.2015. godine, (usvojen)

6.

Izvještaj o radu Federalnog pravobranilaštva  za 2014. godinu, (nije usvojen)

7.

Godišnji izvještaj za 2014. godinu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća  BiH,  (nije usvojen)

8.

Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljuska prava BiH za 2014. godinu, (usvojen)

9.

Izvještaj o dinamici Projekta izgradnje  autoceste na Koridoru Vc br.17 zaključno sa 30.06.2014. godine koji se finansira iz međunarodnog kredita EIB i EBRD -  (primljen k znanju)

10.

a) Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije obveznica  (broj 01-14-2-823/15 od 04.06.2015. i broj 01-14-1155/15 od 31.08.2015. godine) (primljen k znanju)

b) Izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije trezorskih zapisa  (broj 01-14-2-849/15 od 08.06.2015., 01-14-3-986/15 od 03.07.2015., 01-14-1074/15 od 27.07.2015., 01-14-1216/15 od 16.09.2015., 01-14-1253/15 od 28.09.2015., 01-14-1371/15 od 09.10.2015.  i 01-14-1372/15 od 09.10.2015. godine).

(primljen k znanju)

11.

Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu Federacije BiH na dan 31.12.2014. godine -  (primljen k znanju)

12.

Informacija o poduzetim aktivnostima Vlade Federacije BiH, federalnih ministarstava, federalnih uprava i federalnih upravnih organizacija na saniranju posljedica prirodne nesreće u Federaciji BiH za period maj-avgust 2014. godine -  (primljen k znanju)

13.

Informacija o sigurnosti na području Federacije BiH za period januar – juni 2015. godine – (primljen k znanju) (Usvojen je i zaključak: Prestavnički dom Parlamenta Federacije BiH u okolnostima vezanim za sva događanja koja su utjecala na sigurnosnu situaciju na području Federacije BiH, a koja su nastala u periodu od vremena održavanja 4. redovne sjednice, zadužuje Vladu Federacije BiH da dostavi ažuriranu informaciju o stanju sigurnosti na području Federacije BiH i sa tog aspekta da predloži mjere i zaključke u okviru ustavnih i zakonskih ovlaštenja u oblasti sigurnosnog stanja u Federaciji BiH).

14.

Usaglašavanje zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta Federacije BiH - nije bilo zakona za usaglašavanje

15.

Izbori i imenovanja  -nije bilo materijala

 

r.br.

5. REDOVNA SJEDNICA, 01. i 02.12.2015. godine

1.

Nacrt Budžeta Federacije BiH  za 2016. godinu, (usvojen)                                              iznos: 2.533.862.123 KM

2.

Nacrt zakona o izvršenju Budžeta Federacije BiH  za 2016. godinu, (usvojen)

3.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici (javna rasprava 90 dana), (usvojen)

4.

Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH za 2015. godinu i Izvještaj o poslovanju Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BIH  za 2014. godinu, sa priloženim dokumentima, (usvojen)

5.

Izvještaj o radu i poslovanju JP „Elektroprivrede HZHB“ d.d. Mostar za 2014. godinu(nije usvojen)

6.

Usaglašavanje zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta Federacije BiH – nije bilo zakona za usaglašavanje

7.

Izbori i imenovanja – nije bilo materijala

 

r.br.

6. REDOVNA SJEDNICA, 22.12.2015. godine

1.

Prijedlog Budžeta Federacije BiH za 2016. godinu    (usvojen)     iznos: 2.598.862.123 KM          ( u odnosu na Nacrt

                                                                                                                                                                                                 Budžeta povećanje

                                                                                                                                                                                                 65 mil. KM)

ZAKLJUČAK:

Predstavnički dom Parlamenta FBiH nalaže Vladi FBiH da do izrade Rebalansa Budžeta FBiH za 2016. godinu iznađe zakonske pretpostavke i sredstva za poboljšanje statusa ratnih vojnih invalida paraplegičara (100% I grupe).                                                                                                                                                           

2.

Prijedlog zakona o izvršenju Budžeta Federacije BiH za 2016. godinu    (usvojen)

3.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji BiH – hitni postupak  (usvojen)

4.

Prijedlog zakona o faktoringu    (usvojen sa primjedbama jezičke prirode, Komsije za jezička pitanja Doma naroda

                                                       koje je prihvatila Vlada FBiH)

5.

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na rebalans Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2015. godinu, Rebalans Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2015. godinu i rebalans Finansijskog plana Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2015. godinu (usvojen)

6.

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2016. godinu, Finansijski plan Fonda solidarnosti FBiH za 2016. godinu (Anex I) i Finansijski plan Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2016. godinu  (Anex II)  (usvojen)

7.

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu i procjene Plana za 2017. i 2018. godinu i na Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu   (usvojen)

8.

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu   (usvojen)

9.

Prijedlog Finansijskog plana FERK-a za 2016. godinu  (usvojen)

10.

Izbori i imenovanja

Razrješenje  Almira Zulića (DF) sa dužnosti člana Mandatno-imunitetske  komisije  i imenovanje Saše Mitrovića (DF) na dužnost člana Mandatno-imunitetske  komisije;

Razrješnje Dženana Đonlagića (DF) sa dužnosti predsjednika Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku i imenovanje Sanela Razića (SBB) za predsjednika Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku. Imenovanje Dženana Đonlagića (DF) za člana Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku

 

 

r.br.

7. REDOVNA SJEDNICA, 03.02.2016. godine

1.

Prijedlog Deklaracije o neprihvatanju odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u Republici Hrvatskoj uz granicu Bosne i Hercegovine, predlagač: Kasim  Mulalić       (usvojen)        

Dom je usvojio i slijedeći ZAKLJUČAK:

Predstavnički dom Parlamenta FBiH poziva Parlamentarnu skupštinu BiH da što prije poduzme aktivnosti na ralizaciji deklaracija usvojenih u FBiH i RS.

2.

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona  o izvršnom postupku – hitni postupak               ( usvojen)          

3.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju   ( usvojen)          

4.

Prijedlog zakona o porezu na dobit         (usvojen)          

5.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH     (usvojen)          

6.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskoj građi Federacije BiH       (usvojen)          

7.

Nacrt zakona o povjeravanju javnih ovlasti auto-moto klubovima u Federaciji BiH  (javna rasprava 30 dana) (usvojen)           

8.

Nacrt zakona o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljeih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama              (usvojen)          

9.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji BiH                                                                                                                                     (usvojen)       

10.

Nacrt zakona o hemikalijama (usvojen)          

11.

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu  u Federaciji BiH  (usvojen)          

12.

a)  Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE „Podveležje“ JP   „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo,    (usvojena)          

b) Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE „Jelovača“ privrednom  društvu F.L. WIND d.o.o. Tomislavgrad,  (usvojena)          

c) Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE „Debelo brdo“  privrednom društvu KONCIG d.o.o. Posušje   (usvojena)          

d) Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole  za izgradnju vjetroelektrane „Kupres 1“ privrednom društvu Kamen-Dent d.o.o. Mostar (usvojena)          

13.

a)  Rješenje o prijedlogu za imenovanje jednog člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz

     Federacije BiH – Suad Zeljković (usvojeno)          

b) Rješenje o prijedlogu za imenovanje jednog člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz

    Federacije BiH – Nikola Pejić      (usvojeno)          

14.

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BIH za 2016. godinu   (usvojen)          

15.

Izvještaj o radu za 2014. godinu i Finansijski plan s Programom rada za 2015. godinu Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH   (nije prihvaćen)

16.

Informacija o izvršenim aktivnostima na realizaciji Projekta istraživanja i eksploatacije  nafte i plina u Federaciji BiH  (usvojena)   

   ZAKLJUČAK:   

1.    Usvaja se Informacija Vlade FBiH o izvršenim aktivnostima na realizaciji Projekta istraživanja eeksploatacije nafte i plina u FBiH i ujedno se zadužuje Vlada FBiH da nastavi sa aktivnostima na realizaciji Projekta istraživanja i eksploatacije nafte i plina u FBiH.

2.    Imajući u vidu kompleksnost Projekta istraživanja i eksploatacije nafte i plina u FBiH, za čiju je realizaciju potrebno znanje iz više stručnih oblasti, predlaže se Vladi FBiH da utvrdi savjetodavno tijelo za FBiH u čijem bi sastavu bili eminentno stručna lica iz akademija, fakulteta, instituta, privrede, i drugih institucija specijalizovanih za oblasti geologije, rudarstva, ekonomije, prava, okoliša, energetike i dr. koji bi bili uključeni u realizaciju Projekta.

3.    Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljen u „Službenim novinama FBiH“.

17.

Godišnji izvještaj o poslovanju JP Željeznice Federacije BiH za 2014. godinu  (nije prihvaćen)

18.

Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji BiH za period mart-oktobar 2015. godine                       (usvojena)

 Usvojen je ZAKLJUČAK:

 Nalaže se Vladi FBiH da pristupi izmjenama i dopunama Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama i da iz moratorija na zapošljavanje izuzme Agenciju za reviziju privatizacije u Federaciji BiH da dopuštenjem da uposli odnosno da završi konkursnu proceduru i uposli šest revizora.

19.

Usaglašavanje tekstova zakona različito usvojenih u domovima  Parlamenta Federacije BiH  - (nije bilo materijala za usaglašavanje)

20.

Izbori i imenovanja:  -  Razrješava se dužnosti člana Mandatno-imunitetne komisije Bahrudin Hadžiefendić (SBB),

                                       imenuje se Hasida Isaković (SBB);

                                      Razrješava se dužnosti člana Odbora za denacionalizaciju i privatizaciju  Bahrudin

                                      Hadžiefendić (SBB), a imenuje se Hasida Isaković (SBB);

                                      Razrješava se dužnosti zamjenika predsjednika Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

                                      Bahrudin Hadžiefendić (SBB), a imenuje se Hasida Isaković (SBB);

                                      Razrješava se dužnosti člana Odbora za zadravstvo Bahrudin Hadžiefendić (SBB),

                                      a imenuje se Anela Šestić –Begović (SBB);

 

                 -   Komisija za jezička pitanja obavijestila je da je na mjesto člana Komisije iz reda stručnih,

                     naučnih, kulturnih i javnih radika, Mirza Dizdarević, podnio ostavku;

 

                - Zajednička komisija za usaglašavanje različito usvojenih tekstova u domovima Parlamenta

                  Federacije  BiH predsjednik Jasenko Tufekčić, zamjenik Dario Knezović.

Dom je usvojio i inicijativu na prijedlog Kluba zastupnika SDA:

Predstavnički dom Parlamenta FBiH prihvata Inicijativu Kluba zastupnika SDA kojom se zahtijeva od VSTV BiH da povuče svoj dopis sudovima i tužilaštvima u BiH br. 06-02-1-2163-1/2015 od 21.10.2015. godine, kojim se od rukovodilaca pravosudnih institucija traži provođenje zaključka VSTV u vezi sa zabranom nošenja vjerskih obilježja svim uposlenim u pravosudnim institucijama u BiH, čime se direktno krše elementarna ljudska prava i vjerske slobode, zagarantirane Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i sloboda, Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine.

 

 

r.br.

8. REDOVNA SJEDNICA, 23.02.2016. godine

1.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa – hitni postupak     (usvojen)          

2.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije BiH  - hitni postupak (usvojen)        

3.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala u Federaciji BiH – hitni postupak (usvojen)        

4.

Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, predlagač: Dennis Gratz – skraćeni postupak                             (Predstavnički dom nije prihvatio da se ovaj Zakon

                                                                                                        pretresa po skraćenom postupku, te je razmatran po

                                                                                                        redovnom postupku, odnosno u formi nacrta)     ( nije usvojen)        

5.

Prijedlog zakona o zabrani negiranja, osporavanja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja holokausta, zločina genocida i zločina protiv čovječnosti, predlagač: Dennis Gratz -  skraćeni postupak

                                                                                                     (Predstavnički dom nije prihvatio da se ovaj Zakon

                                                                                                         pretresa po skraćenom postupku, te je razmatran po

                                                                                                        redovnom postupku, odnosno u formi nacrta)     (usvojen)        

6.

Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama  u tijelima vlasti Federacije BiH, predlagač: Dennis Gratz – skraćeni postupak                                                          (Predstavnički dom nije prihvatio da se ovaj Zakon

                                                                                                         pretresa po skraćenom postupku, te je razmatran po

                                                                                                         redovnom postupku, odnosno u formi nacrta)     ( nije usvojen)        

7.

Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, predlagač Dennis Gratz – skraćeni postupak

                                                                                                   (Predstavnički dom nije prihvatio da se ovaj Zakon

                                                                                                       pretresa po skraćenom postupku, te je razmatran po

                                                                                                      redovnom postupku, odnosno u formi nacrta)     ( nije usvojen)

8.

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o bibliotečkoj djelatnosti, predlagač: Dennis Gratz

                                                                                                   (Predstavnički dom nije prihvatio da se ovaj Zakon

                                                                                                      pretresa po skraćenom postupku, te je razmatran po

                                                                                                      redovnom postupku, odnosno u formi nacrta)     ( nije usvojen)

9.

Prijedlog zakona o posebnim mjerama za sprječavanje vršenja krivičnih djela  protiv spolne  slobode i morala prema maloljetnim osobama u Federaciji BiH, predlagač: Dennis Gratz (Predstavnički dom nije prihvatio da se ova

                                                                                                                                    Zakon pretresa po skraćenom postupku, te je

                                                                                                                                    razmatran po redovnom postupku, odnosno u

                                                                                                                                   formi nacrta)            ( javna rasprava 90 dana)

                                                                                                                                   (usvojen)

10.

Prijedlog zakona o Trezoru u Federaciji BiH        (usvojen)

            

Nacrt zakona o tehničkoj kulturi, predlagači: Amir Zukić i Omer Škaljo  (javna rasprava 90 dana)    (usvojen)

12.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lizingu  (javna rasprava 30 dana)     (usvojen)

13.

Nacrt zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima (javna rasprava 90 dana)        (usvojen)

14.

Program rada Vlade Federacije BiH  (usvojen)

15.

Prijedlog odluke o odobravanju Odluke o davanju saglasnoti na izmjenu ugovora o sindiciranom dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom (usvojen)

16.

Usaglašavanje tekstova zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta Federacije BiH, (nije bilo materijala za usaglašavanje)

17.

Izbori i imenovanja    1.    Izbor generalnog revizora Federaciji BiH – Dževada Nekića i

                                          Izbor zamjenika  generalnog revizora u Federaciji BiH - Dragana Kolobarića  (usvojeno)

                                  2.     Ostavka Feliksa Vidovića na članstvo iz reda stručnih, naučnih, kulturnih i javnih radnika u

                                         Ustavnoj komisiji Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH              (usvojeno)

                                 3.    Vlada Federacije BiH donijela je Rješenje o imenovanju vršilaca dužnosti članova Regulatorne

                                        komisije, kojim se iz reda zaposlenih regulatorne komisije  privremeno imenuju za vršioce

                                       dužnosti: Bešo Jasmin, Sanela Pokrajčić i Vladenka Milović.

 

r.br.

9. REDOVNA SJEDNICA, 22. i 23.03.,19.04. 2016. godine

1.

Rezolucija o osudi davanja naziva javnim institucijama u BiH po imenima optuženih i osuđenih za ratne zločine  (usvojena)        

2.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti – hitni postupak                    (usvojen)

3.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH – skraćeni postupak          (usvojen)

4.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite – skraćeni postupak  (usvojen)

5.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mjeriteljstvu      ( nije usvojen)

6.

Prijedlog zakona o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji BiH     (usvojen)

7.

Prijedlog zakona o jedinstvenom registru  korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi (predlagač povukao sa dnevnog reda)

8.

Nacrt zakona o konverziji kredita sa valutnom klauzulom u švicarskim francima (CHF) u konvertibilne marke (KM)        (usvojen)

9.

Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva  i zdravstvena zaštita u Federaciji BiH za 2014. godinu ( nije usvojen)

10.

Godišnji Finansijski izvještaj Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće  na teritoriji  Federacije BiH  za period 01.01.2015.-31.12.2015. godine  (nije usvojen)  

11.

Polugodišnji izvještaj o radu samostalnog odjela ombudsmena za bankarski sistem  (01.01.-30.06.2015. godine)

( NIJE USVOJEN)

12.

Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuća rezerva“ Budžeta Federacije BiH za 2015. godinu (usvojen)

13.

Analitički izvještaj o poslovanju Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2014. godinu    (nije usvojen)

14.

Strategija upravljanja dugom 2016.-2018. godine  (primljeno k znanju)

15.

Usaglašavanje tekstova različito usvojenih u domovima Parlamenta Federacije BiH, - Prijedlog zakona o eksproprijaciji – usvojen u istovjenom tekstu ; Prijedlog zakona o trezoru – usvojene primjedbe pravne i jezičke prirode

16.

Izbori i imenovanja  - Razrješava de dužnosti člana Komisije za bezbjednost Mahir Nurkanović, a na tu poziciju

                                    bira se Zikreta Odobašić;

-        Komisija za jezička pitanja: da se za člana iz reda stručnih, naučnih, kulturnih i javnih radnika izabere Jovana Vidaković;

-       Razrješava se dužnosti zamjenika predsjednika Mandatno-imunitetne komisije Mahir Nurkanović, a na tu poziciju bira se Zikreta Odobašić;

-       Razrješava se dužnosti predsjednika Odbora za energetiku, rudarstvo i industriju Enver Merdić, a na tu poziciju bira se Zijad Alajbegović. Mahir Nurkanović razrješava se dužnosti člana Odbora, a bira se Zikreta Odobašić;

-       Razrješava se dužnosti člana Odbora za promet i komunikacije,  Enver Merdić, a na tu poziciju bira se Zijad Alajbegović.   (usvojeno)

Dom je usvojio Inicijativu, na prijedlog Kluba parlamentarki:

Predstavnički dom Parlamenta FBiH prihvata Inicijativu Kluba parlamentarki za izjednačavanje porodiljskih naknada u Federaciji BiH.

 

Dom je usvojio Zaključak, na prijedlog zastupnika Dženana Đonlagića:

Predstavnički dom Parlamenta FBiH obavezuje Poresku upravu FBiH da svaka tri mjeseca u pisanom obliku dostavi, kao i da isti objavi u jednom od printanih medija, spisak svih dužnika u FBiH po osnovu neplaćenih direktnih i indirektnih poreza, te svih vrsta doprinosa.

 

 

r.br.

10. REDOVNA SJEDNICA, 20.04. 17.05., 30.11.2016.

1.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom – hitni postupak     (usvojen)

2.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja -  skraćeni postupak                                                                                                     (Predstavnički dom nije prihvatio da se ovaj

                                                                                                                          Zakon pretresa po skraćenom postupku, te je

                                                                                                                         razmatran po redovnom postupku, odnosno u formi

                                                                                                                          nacrta)       (usvojen) 

3.

Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u FBiH – skraćeni postupak    (usvojen)

4.

Prijedlog Zakona o nedopuštenom oglašavanju     (usvojen)

5.

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan rada i razvoja Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za 2016. godinu   (usvojen)

6.

Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom  za period 02.-06.-31.12.2015. godine      ( nije usvojen)

7.

Izvještaj o radu Vlade FBiH za 2015. godinu    (usvojen)

8.

Izvještaj o izvršenju Programa rada Agencije za reviziju privatizacije u FBiH za 2015. godinu   (usvojen)

9.

Izvještaj o radu Fonda za profesionalnu reghabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za period 01.01. do 31.12.2015. godine sa Izvještajem o izvršenju Finansijskog plana za 2015. godinu     (usvojen)

10.

Usaglašavanje tekstova zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH   (nije bilo materijala za raspravu)

11.

Izbori i imenovanja      (nije bilo materijala za raspravu)

 Usvojena je inicijativa Mahira Mešalića: Predstavnički dom Parlamenta FBiH prihvata inicijativu zastupnika Mahira Mešalića za proglašavanje zločina nad Tuzlanskom mladošću na Kapiji dana 25. maja danom žalosti u FBiH i upućivanje iste u Parlamentarnu skupštinu BiH sa zahtjevom za proglašavanje 25. maja danom žalosti na teritoriji države BiH.

Usvojena je inicijativa Ibrahima Šišića:

Predstavnički dom Parlamenta FBiH prihvata inicijativu zastupnika Ibrahima Šišića kojom se zadužuje Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da izrade „Srategiju za poboljšanje stanja u oblasti cestovnog saobraćaja“ kojom će se definisati narastajući problem bezbjednosti saobraćaja sa jasnim smjernicama, preporukama i zaključcima, posebno u dijelu smanjenja broja saobraćajnih nesreća i broja povređenih/smrtno stradalih lica.

 

Usvojena je inicijativa Ibrahima Šišića:

Predstavnički dom Parlamenta FBiH prihvata inicijativu zastupnika Ibrahima Šišića kojom se zadužuje Federalno ministarstvo okoliša i turizma da na prvoj narednoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH pripremi Izvještaj o stanju okoliša u FBiH, sa posebnim osvrtom na stanje okoliša u većim industrijskim i administrativnim centrima, koji imaju izražen problem zagađenja, posebno u specifičnim biometeorološkim prilikama u BiH.

 

Usvojena je inicijativa Alme Kratina:

Predstavnički dom Parlamenta FBiH prihvata inicijativu zastupnice Alme Kratina za iznalaženje najoptimalnijeg tehničkog rješenja za izgradnju prilaza i izgradnju prilaza osoba sa invaliditetom u zgradi Parlamenta FBiH odnosno omogućavanje prilaska osoba sa invaliditetom za govornicu u sali Federalnog Parlamenta.

 

 

 

r.br.

11. REDOVNA SJEDNICA, 18.05.2016. godine

1.

Prijedlog Zakona o finansijskom poslovanju   (usvojen)

2.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji BiH (usvojen)

3.

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji BiH (usvojen)

4.

Nacrt Zakona o vetrinarsko-medicinskim proizvodima            (javna rasprava 90 dana)    (usvojen)

5.

Nacrt Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju  (javna rasprava 60 dana)   (usvojen)

6.

Prijedlog Programa rada  Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za 2016. godinu   (usvojen)

7.

Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja  po Ugovoru broj 1 o Amandmanu na Ugovor o zajmu od 27. oktobra 2011. godine između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj za Projekat izgradnje gradskih saobraćajnica u Sarajevu    (usvojen)

8.

Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije BiH za period 01.januar do 31. decembar, 2015. godine  (usvojen)

9.

Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti institucije Ombudsmena za ljudska prava BiH za 2015. godinu

(Predlagač nije bio prisutan, te se o Izvještaju nije izjašnjavalo)

10.

Usaglašavanje tekstova različito usvojenih u domovima Parlamenta Federacije BiH

-       Prijedlog Zakona o komasaciji (Usvojene korekcije kako je predložila  Federalna uprava za geodetske i imovinsko - pravne poslove)

-       Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije BiH (usvojene primjedbe  Komisije za jezička pitanja)

11.

Izbori i imenovanja (Komisija za izbor i imenovanje, razmatrala je imenovanje Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju  u FBiH, i ostaje pri ranijem stavu iznesenom u Izvještaju sa 18. sjednice)       (usvojen)

 

r.br.

12. VANREDNA SJEDNICA, 30.05.2016.

1.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku – hitni postupak   (usvojen)

2.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom   (usvojen)

 

r.br.

12. REDOVNA SJEDNICA, 13.07. i 08.11.2016. godine

1.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću – hitni postupak         (usvojen)

2.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji  (usvojen)

3.

Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o konsolidaciji rudika uglja u FBiH prema obračunatim a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015.godine       (nije usvojen)

4.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH      (nije usvojen)

5.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volontiranju u FBiH - skraćeni postupak,  predlagač: Klub zastupnika SDP                   (usvojen)

6.

Nacrt Zakona o prijevozu opasnih materija      (usvojen)

7.

Nacrt Zakona o Gradu Goražde      (usvojen)

8.

Nacrt Zakona o Gradu Cazin        (usvojen)

9.

Nacrt Zakona o Gradu Livno       (usvojen)

 

Usvojen je Zaključak kojeg je predložio Klub zastupnika SDP:

Predstavnički dom Parlamenta FBiH zadužuje Vladu FBiH i resorno ministarstvo da pripreme nacrte zakona za sve one općine koje mogu  ispuniti uslove (30 000 stanovnika i koji imaju 10 000 stanovnika u urbanom dijelu) da se pretvore u grad.

10.

Nacrt Zakona o šumama             (usvojen)

   11.

Nacrt Zakona o premjeru i registraciji nekretnina         (povučen)

12.

Deklaracija o osudi govora mržnje, predlagač: Azra Hadžiahmetović, zastupnica            (usvojena)     

13.

Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) za realizaciju Projekta Program razvoja ruralne konkurentnosti (RCDP)     (usvojen)

14.

Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda  za međunarodni razvoj (OFID) za realizaciju Projekta razvoja ruralnog poduzetništva   (usvojen)

15.

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izvještaje:

Izvršenje Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2015. godinu (Konsolidovani),

Izvršenje Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2015. godinu (Anex I) i

Izvršenje Finansijskog plana Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2015. godinu (Anex II)                   (usvojen)

16.

Prijedlog Strategije prometa u Federaciji BiH za period 2016.-2030. godina    (usvojen)  sa zaključkom, kojim Predstavnički dom usvaja zaključke Odbora za promet i komunikacije i koji postaju sastavni dio Prijedloga Strategije.

17.

Izvještaj o odobravanju  izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Federacije BiH za 2015. godinu za period 1.1.-30.6.2015.                 (primljeno k znanju)

18.

Izvještaj o zaduženju Federacije  BiH po osnovu emisije Trezorskih zapisa        (primljeno k znanju)

19.

Godišnji plan zaduženja za 2016. godinu  i Kvartalni  izvještaj o dugu Q4/2015.     (primljeno k znanju)

20.

Kvartalni izvještaj o dugu Q1/2016                      (primljeno k znanju)

21.

Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu  u FBiH na dan  31.12.2015.     (primljeno k znanju)

22.

Usaglašavanje tekstova različito usvojenih u domovima Parlamenta Federacije BiH   (nije bilo materijala)

 

23.

Izbori i imenovanja   (nije bilo materijala)

 

r.br.

13. VANREDNA SJEDNICA, 18.10.2016.

1.

Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja Federacije BiH po Proširenom aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF)                           (usvojen)

2.

Prijedlog Odluke o prihvatnaju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između BiH i Evropke banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Koridor Vc    (usvojen)

 

r.br.

14. VANREDNA SJEDNICA, 18.10.2016.

1.

Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između BiH i Evropske investicijske banke (EIB) za realizaciju Projekta Modernizacija cesta u FBiH  (usvojen)

 

r.br.

15. VANREDNA SJEDNICA, 09.11.2016.

1.

Informacija Vlade Federacije BiH i Federalnog ministarstva zdravstva o stanju u zdravstvenom sistemu u Federaciji BiH

 (zaključci nisu usvojeni)

2.

Informacija Vlade Federacije BiH o postupku prodaje državnog kapitala u Fabrici duhana Sarajevo, statusu radnika, imovine i udjela Fabrike duhana Sarajevo u drugim privrednim društvima    (zaključci nisu usvojeni)

3.

Stanje u Federalnom zavodu PIO/MIO, položaj penzionera u Federaciji BiH i sagledavanje mogućnosti unapređenja statusa sadašnjih i budućih penzionera u Federaciji BiH   (Usvojen zaključak, kojim se obavezuje Vlada Federacije BiH

                                                                                           da u roku od 30 dana dostavi informaicju o stanju  u PIO/MIO)

 

r.br.

16. VANREDNA SJEDNICA, 29.11.2016.

1.

Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o Komisiji za vrijednosne papire, predlagač: Ismet Osmanović – hitni postupak        (usvojen)

2.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2016. godinu – hitni postupak       (usvojen)

3.

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta FBiH za 2016. godinu – hitni postupak     (usvojen)

4.

Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu – skraćeni postupak     (usvojen)

5.

Nacrt Zakona o registru finansijskih izvještaja      (usvojen)

6.

Nacrt Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH    (usvojen)   - vrijeme javne rasprave odrediće predlagač

7.

Nacrt Zakona o bankama      (usvojen)

8.

Nacrt Zakona o Agenciji za bankarstvo FBiH      (usvojen)

9.

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu vrijednosnih papira   (usvojen)

10.

Dokument okvirnog Budžeta FBiH za period 2017. do 2019. godine      (primljeno k znanju)

11.

Izbori i imenovanja   - Donesena  Odluka o imenovanju Upravnog odbora Agencije za bankarstvo FBiH

 

r.br.

13. REDOVNA SJEDNICA, 13.12.2016.

1.

Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o doprinosima – skraćeni postupak         (usvojen)

2.

Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o visini stope zatezne kamate  - skraćeni postupak   (usvojen)

3.

Prijedlog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju     (usvojen)

4.

Prijedlog Zakona o dobrovoljnim penzijskom fondovima     (usvojen)

5.

Nacrt Zakona o stečaju     (javna rasprava 45 dana)                (usvojen)

6.

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini  (javna rasprava 45 dana)    (usvojen)

7.

Prijedlog Odluke o utvrđivanju Programa statističkih istraživanja od interesa za FBiH za period 2017.-2020. godina  (usvojen)

8.

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Obračun sredstava u zdravstvu u FBiH  (usvojen)

9.

Izbori i imenovanja  - Usvojen Prijedlog Odluke o imenovanju članova Radne grupe ispred Predstavničkog doma

                                    Parlamenta FBiH za rješavanje problema demobilisanih boraca u Federaciji BiH (Jozo Bagarić,

                                    Šemsudin Kavazović i Ramiz Meša);

                  -  Usvojen Prijedlog Odluke o imenovanju članova Regulatorne komisije za energiju u Federaciji

                     BiH (Jasmin Bešo iz reda bošnjačkog naroda, Sanela Pokrajčić iz reda hrvatskog naroda, Mile

                    Srdanović iz reda srpskog naroda).

 

r.br.

14.REDOVNA SJEDNICA, 14. i 20.12.2016.

1.

Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja FBiH prema obračunatim a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine                  (usvojen)

2.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH   (usvojen)

3.

Prijedlog Zakona o osiguranju       (nije usvojen)

4.

Prijedlog Zakona  o izmjenama i dopunama Zakona o lizingu   (usvojen)

5.

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicijskim fondovima       (usvojen)

6.

Nacrt Zakona o sigurnosti i zaštiti na radu        (usvojen)

7.

Nacrt Zakona o turizmu                         (javna rasprava 60 dana)                   (usvojen)

8.

Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za realizaciju Projekta modernizacija cesta u Federaciji       (usvojen)

9.

Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta  popravak nakon poplava  i modernizacija    (usvojen)

10.

Izvještaj o radu FERK-a za 2015. godinu     (usvojen)

11.

Prijedlog Finansijskog plana – Budžeta FERK-a za 2017. godinu   (usvojen)

12.

Izbori i imenovanja    (nije bilo materijala za razmatranje)

 

 

r.br.

17.VANREDNA SJEDNICA,  20.12.2016.

1.

Prijedlog Budžeta Federacije BiH za 2017. godinu – hitni postupak  (usvojen)       Budžet za 2017. godinu iznosi

                                                                                                                                        2.747.628.075,00 KM

2.

Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije BiH za 2017. godinu – hitni postupak    (usvojen)

3.

Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o budžetima u Federaciji BiH, predlagač Vlada FBiH  - hitni postupak   (usvojen)

4.

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finanisjksi plan Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu i Prijedlog Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu (usvojen)

5.

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finanijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2017.godinu i procjena plana  za 2018. i 2019. godinu i  Prijedlog Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2017. godinu  (usvojen)

6.

a) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstevnog osiguranja  i reosiguranja Federacije BiH za 2016. godinu (konsolidovani) i Federalnog fonda solidarnosti za 2016. goidnu (Anex I); (usvojen)

b) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH  za 2017. godinu (konsolidovani), Finanijski plan Federalnog fonda solidarnosti za 20147. godinu (Anex I) i Prijedlog Odluke o načinu izvršavanja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za 2017. godinu   (usvojen)

 

r.br.

15.REDOVNA SJEDNICA, 21.12.2016.

1.

Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE Mesihovina Javnog preduzeća Elektroprivreda HZHB dd Mostar                   (usvojen)

2.

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izvještaje o radu Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH  za 2015. godinu       (usvojen)

3.

a) Prijedlog Odluke o izvještaju o radu Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu broj NOFZ-05-3-6-1/15,       ( usvojen)

b) Prijedlog Odluke o izvještaju o radu Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje  za 2015. godinu broj NOFZ-05-3-2-1/16        (nije usvojen)

4.

Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dioničkog društva BH Telecoma za period  I-XII 2015. godine (revidirani)        (usvojen)

5.

Izvještaj o radu Agencije za bankarstvo FBiH za 2015. godinu sa Informacijom o bankarskom sistemu FBiH sa 31.12.2015. godine, Informacijom o mikrokreditnom sistemu FBiH sa 31.12.2016. godine, Informacijom o sektoru lizinga u FBiH sa 31.12.2015. godine i Izvještaj o radu samostalnog odjela ombudsmana za bankarski sistem za period 01.01.-31.12.2015. godine                  (nije usvojen)

6.

Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2015. godine          (nije usvojen)

7.

Izvještaj o radu Komisije za koncesije FBiH za 2015. godinu     (usvojen)

Usvojeni su i slijedeći zaključci:

           -     Zadužuje se Vlada FBiH, odnosno resorna ministarstva da sačine registar općih i javnih dobara, kao i

                djelatnosti od općeg interesa iz svoje nadležnosti a koja mogu biti predmetom koncesija te ih dostave Komisiji

                radi sačinjavanja cjelovitog dokumenta o politici dodjele koncesija i Parlamentu FBiH  radi daljeg praćenja

                 cjelokupnog procesa;

-       Sve predmete koncesija za opća i javna dobra i djelatnosti od općeg interesa određena u članu 6. Zakona o koncesijama o kojima odlučuje Vlada FBiH realizovati kao koncesione projekte;

-       Zadužuje se Vlada FBiH da hitno odstavi Nacrt zakona o koncesijama u parlamentarnu proceduru;

-       Zadužuje se Vlada FBiH  da odmah  pokrene proceduru privremenog izbora novih članova Komisije za koncesije FBiH  (do usvajanja novog Zakona o koncesijama);

-       Poduzeti sve potrebne zakonske korake prema koncesionarima koji ne ispunajvaju obaveze iz Ugovora o koncesiji.

8.

Izvještaj o radu za 2015. godinu i Finansijski plan sa Programom rada za 2016. godinu Komisije za vrijednosne papire (nije usvojen)

9.

Izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti rudarstva u FBiH za 2015. godinu – rudnici u sastavu Koncerna EP BiH i RMU Banovići, dd Banovići       (nije usvojen)

10.

Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u FBiH za period novembar 2015. godine do juni 2016. godine       (usvojen)

11.

Izbori i imenovanja     (nije bilo materijala za razmatranje)

 

r.br.

16.REDOVNA SJEDNICA,  24.12.2017.

1.

Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima, predlagač: Slađan Ilić delegat u Domu naroda – skraćeni postupak  (usvojen)

2.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, predlagač: Alma Kratina

 (Predstavnički dom nije prihvatio da se ovaj Zakon  pretresa po skraćenom postupku, te je razmatran po redovnom postupku, odnosno u formi nacrta)  (usvojen)

3.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti , predlagač: Dennis Gratz

 (Predstavnički dom nije prihvatio da se ovaj Zakon pretresa po skraćenom postupku, te je razmatran po redovnom postupku, odnosno u formi nacrta)   (nije usvojen)

4.

Prijedlog Zakona i zmjeni i dopuni Krivičnog zakona FBiH, predlagač: Dennis Gratz        (nije usvojen)

5.

Prijedlog Zakona o liječenju nepolodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom, predlagač Klub zastupnika SDPBiH – skraćeni postupak                                  

(Predstavnički dom nije prihvatio da se ovaj Zakon pretresa po skraćenom postupku, te je razmatran po redovnom postupku, odnosno u formi nacrta)  (usvojen)        

6.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o Fondu za zaštitu okoliša FBiH, predlagač: Dennis Gratz- skraćeni postupak  

 (Predstavnički dom nije prihvatio da se ovaj Zakon pretresa po skraćenom postupku, te je razmatran po  redovnom postupku, odnosno u formi nacrta) (nije usvojen)

7.

Nacrt Zakona o boračkim udruženjima od posebnog  društvenog značaja, predlagač: Ismet Osmanović (usvojen)

8.

Izbori i imenovanja – Predstavnički dom usvojio je: - Odluku o imenovanju direktora Agencije za bankarstvo u Federaciji BiH, Jasmin Mahmuzić;

Odluku o imenovanju zamjenika direktora Agencije za bankarstvo u Federaciji BiH, Dubravka Bošnjak;

Odluku o osnivanju i imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Federacije BiH- dr. Elijas Tauber (Jevrej), Mišo Čirko (Rusin), Bajro Beganović (Rom), Nedžad Jusić (Rom), Mehmed Suljić (Rom), Mehmed Mujić (Rom),  Mujo Fafulić (Rom), Alaga Suljić (Rom), Suada Varan (Turkinja), Violeta Džolan (Rumunka), Džemina Zejnullahu (Albanka), Vladimir Lukačević (Čeh), Samo Čolak (Slovenac), Bruno Palavestra (Italijan), Irma Muratović (Mađarica), Irmina Čengić (Poljakinja), Emil Bakoš (Slovak), Hidajeta Redžić (Crnogorka), Velibor Kuvač (Nijemac), Šaban Mujić (Rom), Davor Ebner (Austijanac).    

Usvojena je inicijativa Amre Kunovac: prema Vladi Federacije BiH za hitno obezbjeđenje sredstava za finansiranje aktivnosti u Roditeljskoj kući zadjecu oboljelu od raka i njihove roditelje koji dolaze van Kantona Sarajevo.

 

     

 

r.br.

17.REDOVNA SJEDNICA,  25.12.2017.

1.

Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o  plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH – hitni postupak  (usvojen)          

2.

Prijedlog Zakona o osiguranju, predlagači: Edin Mušić, Mladen Bošković i Vesna Švancer – hitni postupak (usvojen)        

3.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o  investicijskim fondovima                  (usvojen)        

4.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu vrijednosnih papira                (usvojen)        

5.

Nacrt Zakona o štrajku                                                                                                                 (usvojen)        

6.

Nacrt Zakona o boravišnoj taksi        (javna rasprava 60 dana)                                                (usvojen)        

7.

Amandmani Vlade FBiH na Prijedlog Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za FBiH „Autocesta na Koridoru Vc“                                                                                                        (usvojen)        

8.

Prijedlog Odluke o pruhvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj  (EBRD) za realizaciju Projekta Koridor Vc (iznos zajma 76.000.000,00 EUR-a)                                            (usvojen)        

9.

Izbori i imenovanja  - (nije bilo materijala za razmatranje)

 

 

r.br.

18.REDOVNA SJEDNICA,  15.02.2017.

1.

Prijedlog Zakona o bankama                                                       (usvojen)        

2.

Prijedlog Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije BiH     (usvojen)        

3.

Prijedlog Zakona o hraniteljstvu                                                 (usvojen)        

4.

Prijedlog Zakona o jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi, sa amandmanima Vlade FBiH                                                          (usvojen)                                       

5.

Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama                                                               (usvojen)        

6.

Program rada Vlade FBiH za 2017. godinu                               (usvojen)        

7.

 

Usaglašavanje tekstova zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH      (usvojen)        

– Prijedlog Zakona o energetskoj efikasnosti u FBiH – u svojen u istovjetnom tekstu oba doma Parlamenta FBiH

NAPOMENA:

Usvojen je Zaključak kojeg je predložilo rukovodstvo Doma Edin Mušić, Mladen Bošković i Vesna Švancer: da se „Prijedlog Rezolucije Predstavničkog doma Parlamenta FBiH  o osudi inicijativa za federalizacijom države i entiteta sa ciljem etno-nacionalnih podjela i snaženja separatističkih tendencija“ ne razmatra na današnjoj 18. sjednici  Predstavničkog doma, već da se organizira vanredna sjednica Predstavničkog doma  Parlamenta FBiH  u skladu sa Poslovnikom  na temu „Prijedloga Rezolucije Predstavničkog doma Parlamenta FBiH o osudi inicijativa za federalizacijom  države i entiteta sa ciljem etno-nacionalnih podjela  i snaženja separatističkih tendencija“.