26. Januar. 2016.

Na osnovu člana 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

7. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak i srijedu, 26. i 27. januara 2016. godine, sa početkom u 14  sati.

Za  7. redovnu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog Deklaracije o neprihvatanju odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u Republici Hrvatskoj uz granicu BiH, predlagač: Kasim Mulalić,
 2. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izvršnom postupku – hitni postupak,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju,
 4. Prijedlog zakona o porezu na dobit,
 5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u FBiH,
 6. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskoj građi FBiH,
 7. Nacrt zakona o povjeravanju javnih ovlasti auto-moto klubovima u FBiH,
 8. Nacrt zakona o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama,
 9. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH,
 10. Nacrt zakona o hemikalijama,
 11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH,
 12. a) Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE „Podveležje“ JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo,
  b) Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE „Jelovača“ privrednog društva F.L. WIND d.o.o. Tomislavgrad,
  c) Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE „Debelo brdo“ privrednog društva KONCIG d.o.o. Posušje,
 13. a) Rješenje o prijedlogu za imenovanje jednog člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz FBiH – Suad Zeljković
  b) Rješenje o prijedlogu za imenovanje jednog člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz FBiH – Nikola Pejić,
 14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za 2016. godinu,
 15. Izvještaj o radu za 2014. godinu i Finansijski plan sa Programom rada za 2015. godinu Komisije za vrijednosne papire FBiH,
 16. Izvještaj o izvršenim aktivnostima na realizaciji Projekta istraživanja i eksploatacije nafte i plina u FBiH,
 17. Godišnji izvještaj o poslovanju JP Željeznice FBiH za 2014. godinu,
 18. Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u FBiH za period mart – oktobar 2015. godine,
 19. Usaglašavanje tekstova zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH,
 20. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.