10.11.2016.

Članovima Komisija za evropske integracije oba doma Parlamenta Federacije BiH predstavljen Izvještaj o BiH za 2016. godinu