15.06.2017.

Predsjedavajući Mušić razgovarao sa prvim sekretarom Millerom