19.06.2017.

Predsjedavajući Mušić i sekretar Hadžiavdić razgovarali sa predsjednikom Saveza lovačkih organizacija u BiH