27.02.2018.

Sastanak rukovodstva Predstavničkog doma sa predstavnicima Koordinacionog odbora temeljnih boračkih organizacija F BiH