Fotogalerija - Parlament Federacije Bosne i Hercegovine - Predstavnicki dom

30.05.2018.

Delegacija Velike Britanije pri Interparlamentarnoj uniji sa rukovodstvom Parlamenta F BiH