08.01.2013.

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH razgovarao sa sekretarima radnih tijela Predstavničkog doma