15.01.2013.

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Fehim Škaljić posjetio Vladu Zeničko-dobojskog kantona