28.01.2013.

Savez farmera ovčara FBiH "Pramenka" u posjeti Predstavničkom domu Parlamenta FBiH