23. Februar. 2016.

Na osnovu člana 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

8. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak i srijedu, 23. i 24.  februara 2016. godine, sa početkom u 10  sati.


Za  8. redovnu sjednicu predlažem slijedeći


D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa – hitni postupak,
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH – hitni postupak,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala u FBiH – hitni postupak,
 4. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, predlagač: Dennis Gratz – skraćeni postupak,
 5. Prijedlog zakona o zabrani negiranja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja holokausta, zločina genocida i zločina protiv čovječnosti, predlagač: Dennis Gratz – skraćeni postupak,
 6. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, predlagač: Dennis Gratz – skraćeni postupak,
 7. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, predlagač: Dennis Gratz – skraćeni postupak,
 8. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o bibliotečkoj djelatnosti, predlagač: Dennis Gratz – skraćeni postupak,
 9. Prijedlog zakona o posebnim mjerama za sprečavanje vršenja krivičnih djela protiv spolne slobode i morala prema maloljetnim licima u FBiH, predlagač: Dennis Gratz – skraćeni postupak,
 10. Prijedlog zakona o finansiranju poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina,
 11. Prijedlog zakona o Trezoru u FBiH,
 12. Nacrt zakona o tehničkoj kulturi FBiH, predlagači: Amir Zukić i Omer Škaljo,
 13. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu,
 14. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o leasingu,
 15. Nacrt zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima,
 16. Program rada Vlade FBiH za 2016. godinu,
 17. Odluka o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti FBiH za 2016. godinu,
 18. Prijedlog odluke o odobravanju Odluke o davanju saglasnosti na izmjenu ugovora o sindiciranom dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom,
 19. Usaglašavanje tekstova zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH,
 20. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

ZAPISNIK