• Zakon o Gradu Široki Brijeg 01-02-703-02/14 , 22.09.2014.

  • Odluka o davanju saglasnosti na Statut Zavoda za javno zdravstvo FBIH 01-02-41-02/14 , 13.01. 2014.

  • Ispravka na Ukaz Zakona o zaštiti žiranata u FBIH 01-02-732-03/14 , 21.11. 2014.

  • Zakon o izmjenama zakona o financijskoj konsolidaciji rudnika uglja u FBIH prema obračunatim , a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. god. 01-02-37-02/14 , 13.01.2014.

  • Zakon o naplati i dijelomičnom otpisu dugovanja sportskih kolektiva 01-02-374-02/14 , 08.05.2014.

  • Zakon o Gradu Zenica 01-02-707-02/14 , 22.09.2014.

  • Odluka o prihvaćanju zaduženja po osnovu Sporazuma o financijskoj suradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Austrije za financiranje Projekta opremanja medicinske opreme Javne zdravstvene ustanove Kantonalna bolnica Goražde 01-02-287-02/14 04

  • Odluka o davanju saglasnosti na Privremene smjernice elektroenergetske politike za sve učesnike u elektroenergetskom sektoru 01-02-704-02/14 , 22.09.2014.

  • Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom 01-02-648-02/14 27.08.2014.

  • Zakon o Gradu Tuzla , 01-02-706-02/14 , 22.09.2014.