Kontakt: besima.boric@parlamentfbih.gov.ba

Besima Borić, rođena u Donjem Vakufu 12.11.1950. Djetinjstvo provela u Jajcu, a od 1965. živi u Vogošći.

Gimnaziju i Filozofski fakultet završila u Sarajevu (diplomirala 1975.). Dugi niz godina radila kao profesorica maternjeg jezika i književnosti u vogošćanskim osnovnim i srednjim školama. Govori francuski jezik. Samohrana je majka dvoje djece.

Političkim radom bavi se od rane mladosti i dugi niz godina je intenzivno uključena u politički i društveni život u BiH.

Na izborima 1997. birana u OV Vogošća, 1998. i 2000. u Predstavnički dom Parlamenta FBiH, 2002. i 2006. u Skupštinu Kantona Sarajevo i 2010. ponovo u Parlament FBiH.

U vrijeme Vlade Alijanse ( 2001-2002.) u Sarajevskom kantonu sa uspjehom obavljala funkciju ministrice za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice.

Profilirala se na pitanjima socijalne politike i ravnopravnosti spolova. Danas je zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH i predsjednica Odbora za rad i socijalnu zaštitu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH i članica Odbora za raseljena lica i izbjeglice.

Dugi niz godina bila predsjednica OOSDP Vogošća ( 1996-2001), zatim potpredsjednica GOSDP BiH, a danas je članica Predsjedništva i Glavnog odbora SDP BIH.

Predsjednica je Foruma sindikalnih aktivista i aktivistica SDP BIH (od 2007.do danas) i kao takva radi na razvijanju političko-sindikalnog dijaloga i zaštiti radničkih prava.

Aktivna u ženskim nevladinim organizacijama. Osnivačica je i dugogodišnja predsjednica Udruženja «Korak više» u Vogošći. Profilirala se na pitanjima politike ravnopravnosti spolova i kao takva obavljala funkciju koordinatorice Radne grupe za jednakost spolova pri Paktu stabilnosti za BiH (2002 – 2006).

Posebno radi na razvijanju modela participacije civilnog društva (Sindikata i NVO) u donošenju odluka i zakona u zakonodavnim tijelima i razvijanju  mehanizama za tu participaciju. Specifično razvija saradnju žena iz političkih partija i NVO.

Dala je puni doprinos u razvoju ženskog pokreta i unapređenju politike ravnopravnosti spolova u BiH i regiji. Aktivna je učesnica Ženske socijaldemokratske mreže za Jugoistočnu Evropu.

Učesnica je niza domaćih i međunarodnih konferencija na temu ravnopravnosti spolova i socijalne politike.