23. Februar. 2016.

Na osnovu člana 64., a u vezi sa članom 44. stav 2. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, Komisija za jezička pitanja Predstavničkom domu posnosi sljedeći:

I Z V E Š T A J

Komisija za jezička pitanja Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na svojoj 4. sjednici, održanoj 23.02.2016. godine, razmatrala je sljedeće:

- Utvrđivanje istoznačnosti tekstova zakona i drugih materijala planiranih za 8. sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Komisija je u pogledu istoznačnosti tekstova konstatovala da nisu uočene pojedinosti koje bi mogle upućivati na njihovo različito tumačenje.

Prijedlozi zakona u čijim tekstovima nisu uočene primjedbe su:  Prijedlog Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji BiH, Prijedlog Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, Prijedlog  Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH.

Međutim, u Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije BiH članovi Komisije su uočili da postoji greška te da je rečenica u članu 5. nejasna i koja bi mogla da dovede do pogrešne primjene ovog zakona pa Komisija predlaže da se umjesto rečenice: „ Na postupak premještaja osuđene osobe iz stavka (3) ovog članka shodno se primjenjuju odredbe o premještaju osuđenih osoba propisanih odredbama Zakona o izvršenju keznenih sankcija u Federaciji BiH“ treba da stoji npr. sljedeća rečenica: „Na postupak premještaja osuđene osobe iz stavka (3) ovog članka shodno se primjenjuju odredbe o premještaju osuđenih osoba propisane Zakonom o izvršenju keznenih sankcija u Federaciji BiH“.

U Prijedlogu Zakona o trezoru u Federaciji BiH u članu 28. u tački d) u tekstu na bosanskom i srpskom jeziku u zagradama se navodi član 23. stav 3., dok u tekstu na hrvatskom jeziku tog navođenja nema. Ova zapažanja članova Komisije ovlašteni predlagači su prihvatili i potvrdili da je potrebno to navođenje i u hrvatskom jeziku. Također, uočeno je da postoji propust i u članu 5. pa umjesto „član 5. stav 3.“, treba da stoji „član 5. stav 2.“ budući da navedeni član nema tri stava.

U Prijedlogu Zakona o zabrani negiranja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja holokausta, zločina genocida  i zločina protiv čovječnosti uočeno je da u pojedinim članovima ( član 7.) kao i u samom nazivu nedostaje riječ „osporavanjem“ što je predlagač i prihvatio i pojasnio da je došlo do tehničke greške, te se zahvalio Komisiji na ovom zapažanju.


U skladu sa članom 53. Poslovnika Predstavničkog doma za izvjestiteljicu je određena Zana Marjanović, predsjednica Komisije.                                                                                         PREDSJEDNICA KOMISIJE

                                                                                         Zana Marjanović