25. Januar. 2016.

Na osnovu člana 64., a u vezi sa članom 44. stav 2. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, Komisija za jezička pitanja Predstavničkom domu podnosi sljedeći:

I Z V E Š T A J

Komisija za jezička pitanja Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na svojoj 3. sjednici, održanoj 25.01.2016. godine, razmatrala je sljedeće:

- Utvrđivanje istoznačnosti tekstova zakona i drugih materijala planiranih za 7. sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Komisija je u pogledu istoznačnosti tekstova konstatovala da nisu uočene pojedinosti koje bi mogle upućivati na njihovo različito tumačenje.
Komisija je posebnu pažnju usmjerila na:

  1.  Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izvršnom postupku,
  2.  Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju,
  3.  Prijedlog zakona o porezu na dobit.

Prema ocjenama članova Komisije istoznačnost tekstova detaljnije analiziranih zakona nije upitna. U tekstu Prijedloga zakona o izvršnom postupku nisu uočene primjedbe.
U tekstu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju  jedina je zamjerka ta što se u tekstovima na sva tri jezika ponavlja riječ „pribave“, te Komisija predlaže da se pronađe neki adekvatan izraz. U obrazloženju ovlaštenih predlagača ova dilema je otklonjena, jer je kako navode predlagači ovaj termin uobičajen da se koristi u osiguranju, što su članovi Komisije i prihvatili.

U tekstu Prijedloga zakona o porezu na dobit uočene su brojne greške: slovne, pravopisne (npr. imenica ministar napisana je velikim slovom), inerpunkcijske (nepotrebni zarezi, rečenica završava  zarezom umjesto tačkom), upotreba pasivnih umjesto aktivnih rečenica; leksika nije u skladu sa jezičkim standardom i sl.

Posebno se ističu sljedeći primjeri: u čl. 2. tač. h), čl.24. st. (2) i čl. 49. st. (3) u tekstu na bosanskom i srpskom jeziku piše „bilans uspjeha“, dok u tekstu na hrvatskom jeziku piše „račun dobiti i gubitka“. U vezi sa ovom primjedbom članova Komisije ovlašteni predlagač je pojasnio da se radi o terminima istog značenja, te da je u toku izrada novog zakona o računovodstvu i reviziji kojim će se ovaj termin u hrvatskom jeziku i standardizirati.

U čl. 4. piše ; „fondacija, zaklada“ (sinonimi), članovi Komisije naveli su da je u bosanskom i srpskom jeziku prihvatljiva riječ fondacija, dok je na hrvatskom jeziku zaklada.
U čl. 5. piše „ u svrhu ovog zakona“, a uobičajeno je pisati „ u smislu ovog zakona“ u detaljnom pojašnjenju ovlaštenog predstavnika ministarstva, članovi Komisije prihvatili su da u čl. 5. stoji „ u svrhu ovog zakona“.
U čl. 19. i čl. 49. st. (4) pisanje novčanih iznosa: 1.000 KM ili 1.000,00 KM prihvaćen je prijedlog da se koristi 1.000,00 KM.

U čl. 27. piše „ Kontinuitet u oporezivanju, u smislu stava (2) ovog člana, postoji ako pri prijenosu na pravnog sljedbenika isti nastavljaju voditi knjigovodstvene vrijednosti imovine i obaveza, odnosno da ne dolazi do promjena u vrijednosti kod sljedbenika.“ treba da stoji rečenica „Kontinuitet u oporezivanju, u smislu stava (2) ovog člana, postoji ako pri prijenosu na pravnog sljedbenika isti nastavlja voditi knjigovodstvene vrijednosti imovine i obaveza, odnosno da ne dolazi do promjena u vrijednosti kod sljedbenika.“


U skladu sa članom 53. Poslovnika Predstavničkog doma za izvjestiteljicu je određena Zana Marjanović, predsjednica Komisije.                                                                                           PREDSJEDNICA KOMISIJE

                                                                                           Zana Marjanović