22. Mart. 2016.

Na osnovu člana 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

9. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak i srijedu, 22. i 23.  marta 2016. godine, sa početkom u 10  sati.


Za  9. redovnu sjednicu predlažem slijedeći


D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti – hitni postupak,
 2. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o doprinosima – skraćeni postupak,
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u FBiH – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica – skraćeni postupak,
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko – invalidske zaštite – skraćeni postupak,
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mjeriteljstvu u FBiH,
 7. Prijedlog zakona o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH,
 8. Prijedlog zakona o nedopuštenom oglašavanju,
 9. Prijedlog zakona o jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi,
 10. Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva i zdravstvena zaštita u FBiH za 2014. godinu,
 11. Godišnji Finansijski izvještaj Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH za period 01.01.2015.-31.12.2015. godine,
 12. Polugodišnji izvještaj o radu samostalnog odjela ombudsmena za bankarski sistem (01.01.-30.06.2015. godine),
 13. Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuća rezerva“ Budžeta FBiH za 2015. godinu,
 14. Analitički izvještaj o poslovanju Fonda za zaštitu okoliša FBiH za 2014. godinu,
 15. Strategija upravljanja dugom 2016. – 2018. godine,
 16. Usaglašavanje tekstova zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH – Prijedlog zakona o eksproprijaciji,
 17. Izbori i imenovanja.


Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

ZAPISNIK