20. April. 2016.

Na osnovu člana 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

10. redovnu sjednicu  Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za srijedu,  20.  aprila 2016. godine, sa početkom u 10  sati.

Za  10. redovnu sjednicu predlažem slijedeći


D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom – hitni postupak,
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, predlagač: Ramiz Meša – hitni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u FBiH – skraćeni postupak,
 5. Prijedlog Zakona o upravljanju državnim kapitalom u privrednim društvima u FBiH,
 6. Prijedlog Zakona o nedopuštenom oglašavanju,
 7. Prijedlog Zakona o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji,
 8. Nacrt Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju,
 9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan rada i razvoja Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH za 2016. godinu,
 10. Izvještaj o radu – materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 02.06.-31.12.2015. godine,
 11. Izvještaj o radu Vlade FBiH za 2015. godinu,
 12. Izvještaj o izvršenju Programa rada Agencije za reviziju privatizacije u FBiH za 2015. godinu,
 13. Izvještaj o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za period 01.01. do 31.12.2015. godine sa Izvještajem o izvršenju Finansijskog plana za 2015. godinu,
 14. Usaglašavanje tekstova zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH,
 15. Izbori i imenovanja.


Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

ZAPISNIK