19. April. 2016.

Obavještavam Vas da će nastavak 9. redovne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH,  biti održan  u utorak,  19. aprila  2016. godine u 10 sati, prema ranije utvrđenom dnevnom redu.


Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

PREDJEDAVAJUĆI
Edin Mušić