13. Juli. 2016.

Na osnovu člana 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

12. redovnu sjednicu  Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za srijedu i četvrtak,  13. i 14.  jula 2016. godine, sa početkom u 10  sati.

Za  12. redovnu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

1. Prijedlog Zakona o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji,
2. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o konsolidaciji rudnika uglja u FBiH prema obračunatim a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine,
3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH,
4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volontiranju u FBiH, predlagač: Klub zastupnika SDP-a – skraćeni postupak,
5. Nacrt Zakona o prijevozu opasnih materijala,
6. Nacrt Zakona o Gradu Goražde,
7. Nacrt Zakona o Gradu Cazinu,
8. Nacrt Zakona o Gradu Livno,
9. Nacrt Zakoa o šumama,
10. Nacrt Zakona o premjeru i registraciji nekretnina,
11. Nacrt Zakona o koordinaciji u procesu evropskih integracija u FBiH, predlagač: Klub zastupnika DF-a,
12. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) za realizaciju Projekta Program razvoja ruralne konkurentnosti (RCDP),
13. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC Fonda  za međunarodni razvoj (OFID) za realizaciju Projekta razvoja ruralnog poduzetništva,
14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izvještaje:
- Izvršenje Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2015. godinu (Konsolidovani),
          - Izvršenje Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2015. godinu   
          (Anex I) i
- Izvršenje Finanisijskog plana Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2015. godinu (Anex II),
15. Prijedlog Strategije prometa u Federaciji BiH za period 2016.-2030. godina,
16. Izvještaj o odobravanju  izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Federacije BiH za 2015. godinu za period 1.1.-30.6.2015. godine,
17. Izvještaj o  zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine  po osnovu emisije  Trezorskih zapisa
18. Godišnji plan zaduženja za 2016. godinu  i Kvartalni  izvještaj o dugu Q4/2015.,
19. Kvartalni izvještaj o dugu Q1/2016,
20. Informacija o vanjskom i unutrašnjem dugu  u FBiH na dan  31.12.2015.,
21. Usaglašavanje tekstova zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH,
22. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

S poštovanjem,                                                                                               

PREDSJEDAVAJUĆI
Edin Mušić

ZAPISNIK