13. Juli. 2016.

Na 4.sjednici Odbora za promet i komunikacije Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, održanoj 12.07.2016.godine, razmatrane su slijedeće tačke dnevnog reda:

  1. Usvajanje zapisnika 3.sjednice Odbora,
  2. Nacrt zakona o prevozu opasnih materija,
  3. Prijedlog strategije prometa u FBiH za period 2016.-2030.godine.

Na osnovu člana 44.stav 2. Poslovnika Predstavničkog doma, Odbor podnosi Domu slijedeći:

IZVJEŠTAJ

  1. Odbor je bez primjedbi jednoglasno usvojio Zapisnik 3. sjednice Odbora.
  2. Nacrt zakona o prevozu opasnih materija.

Uvodno obrazloženje ispred predlagača navedenog Zakona, podnijeli su predstavnici Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Obrazloženje i pojašnjenja o Zakonu iznio je  i predstavnik Federalnog ministarstva prometa i komunikacija koje je također učestvovalo u izradi ovog Zakona.
Obrazlažući navedeni Zakon naglašeno je da su prilikom izrade ovog Zakona obavljene široke konsultacije sa predstavnicima Evropske unije i sa relevantnim domaćim subjektima.Istaknuto je da postoji neophodna potreba za donošenjem ovog Zakona.
Istaknuto je, između ostalog da je bilo više bezuspješnih pokušaja da se ovaj Zakon donese na državnom nivou.

Nakon toga  uslijedila je  rasprava na Odboru, gdje je naglašeno da ova materija ne bi trebalo da bude samo  u nadležnosti federalnog nivoa, već i   državnog nivoa vlasti, pogotovo u smislu praktičnih razloga, gdje se u praksi javljaju određeni problemi kada je riječ o ovoj materiji, naravno uvažavajući namjeru predlagača Zakona da se ova materija  uredi, barem  na federalnom nivou.

Na kraju rasprave, Odbor podržava donošenje Nacrta zakona o prevozu opasnih materija uz jednoglasno izglasani slijedeći:

Z a k lj u č a k

Kojim Odbor za promet i komunikacije Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, raspravljajući o Nacrtu zakona o prevozu opasnih materija na nivou FBiH,  inicira  prema  Vijeću ministara BiH da je potrebno donijeti Zakon o prevozu opasnih materija na nivou BiH, jer se u praksi javljaju određeni problemi kada je riječ o ovoj materiji.

3. Prijedlog strategije prometa u Federaciji BiH za period 2016.-2030.godina.

Uvodno obrazloženje o  navedenom Prijedlogu strategije iznijeli su predstavnici Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.
Nakon obrazloženja uslijedila je konstruktivna  rasprava na Odboru, a na sva postavljena pitanja ili eventualne nejasnoće vezano za Strategiju, pojašnjenja su dali predstavnici Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.


2.

Nakon rasprave, Odbor podržava Prijedlog strategije prometa u Federaciji BiH za period 2016.-2030.godina, uz slijedeće  primjedbe, prijedloge i sugestije koje Odbor  predlaže kao dopunu Strategije:

Željeznice

- Ovaj dio Strategije se bazira na održivom sistemu finansiranja, a to podrazumijeva sredstva iz Budžeta Federacije, sredstva od akciza na naftu i naftne derivate, te druge akcizne proizvode, te sredstva koja željeznice ostvaruju putem sopstvenog prihoda od transporta.
- željeznički sistem mora ostati jedinstven, u smislu da se infrastruktura i operateri ne razdvajaju.
Stalna je inicijativa stranih operaterskih kompanija (pogotovo iz Republike Hrvatske) da se na naše tržište uvedu strani operateri i na taj način bi uništili željeznice Federacije.
- Infrastruktura ŽFBiH je 100% u vlasništvu FBiH, i tu treba više pomoći u smislu održavanja i izgradnje. Sve pruge u Federaciji su napravljene prije 50 godina, i neophodno je izdvajati sredstva za njihovo održavanje, rehabilitaciju i modernizaciju. Takav način bi se višestruko isplatio, jer npr. kada bi smo elektrificirali svu željezničku mrežu transport roba bi bio 4 do 5 puta jeftiniji, nego kada se vrši lokomotivama na dizel gorivo.
- Izdvajanja za održivu infrastrukturu.
- Neophodna je informatizacija kompletne mreže zbog ekonomičnosti, a posebno zbog bezbijednosti na prugama.
- Budućnost transportnih sistema je u kontejrenskom saobraćaju, i za to treba izgraditi kontejnerske terminale u FBiH.
- Veoma važna stavka je transport nafte i naftnih derivata i u budućnosti treba insistirati da se taj transport vrši željeznicom od Luke Ploče do naftnih terminala (koji su takođe u vlasništvu Federacije), a koji se nalaze u Mostaru, Blažuju, Živinicama i Bihaću.

Ceste

Ovaj dio strategije ima značajan nedostatak:

1. Način finansiranja daljnje izgradnje autocesta ( a i magistralnih cesta) bazira se isključivo na povećanju akciza na naftu i naftne derivate, tj. na povećanju kreditnog rejtinga.
Niko nije uzeo u obzir Zakon o Privatnom partnerstvu koji omogućava dovođenje velikih kompanija koje bi izgradile određene dionice autoceste i to na slijedeći način:
Federacija bi odredila koja dionica da se gradi, velike kompanije bi izgradile taj dio i naplaćivale korištenje autoceste određen broj godina (dok ne bi vratile uložena sredstva) i nakon toga bi te dionice predala u vlasništvo Federacije BiH.
Ovaj sistem je poznat i već je u funkciji u mnogim dijelovima Evrope i svijeta i mi bi smo trebali da radimo na implementaciji takvog dijela finansiranja izgradnje autocesta.

2. U ovoj Strategiji dionice Autoceste su označene kao A2 Tuzla Orašje i A3 Tuzla Žepče.
Kao izvor finansiranja izgradnje tih dionica navedena su vlastita sredstva.
Na taj način ( s obzirom da za takva sredstva treba čekati mnogo godina) ,te dionice neće biti nikada izgrađene. Ove dvije dionice A2 i A3 trebaju takođe ući u sistem finansiranja izgradnje kao i kompletna dionica Koridora Vc, tj. kreditnim sredstvima i putem modela PPP.

3. Bosansko-podrinjski kanton – vratiti u program buduće izgradnje magistralnih cesta.

Avio saobraćaj

U ovom dijelu Strategije Avio saobraćaj Tuzla nije okarakterisan kao aerodrom sa najboljim uslovima u Bosni i Hercegovini.
Uzletno slijetna pista dužine 2400 m je sa obje strane, što znači da i najveći avioni mogu da slijeću na Tuzlanski aerodrom sa obje strane piste (dok na Mostarskom aerodromu to može samo sa jedne strane).

Postoje uslovi za efikasan i bezbjedan noćni aviosaobraćaj, jer treba da se uradi modernizacija svjetala za noćno slijetanje. Istovremeno treba istaći da je savremeni uređaj ILS ( instrumental-lending-sistem) koji omogućavaelektronsko navođenje aviona u funkciji i u skladu sa najsavremenijim svjetskim normama.
                                                                                       3.

- Za ovaj aerodrom predviđena je stavka razvoja samo za kargo-teretni saobraćaj.
Ako znamo da ovaj aerodrom ima najveći porast putnika u Evropi, treba insistirati na daljem razvoju putničkog saobraćaja i omogućiti dobre uslove i za teretni saobraćaj.

Za izvjestioca ispred Odbora na sjednici Doma, određen je predsjednik Odbora Enver Bijedić.

                                                                                                  
PREDSJEDNIK ODBORA
Enver Bijedić