18. Oktobar. 2016.

Na osnovu člana 96. stav 4. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

13. Vanrednu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak, 18. oktobra 2016. godine, sa početkom u 10  sati.

Za  vanrednu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

  1. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja Federacije BiH po Proširenom aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF),
  2. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Koridor Vc.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

S poštovanjem, 

PREDSJEDAVAJUĆI
Edin Mušić

ZAPISNIK