29. Novembar. 2016.

Na osnovu člana 96. stav 4. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

16. Vanrednu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak, 29. novembra 2016. godine, sa početkom u 10  sati.

Za  vanrednu sjednicu predlažem slijedeći


D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o Komisiji za vrijednosne papire, predlagač: Ismet Osmanović – hitni posupak,
 2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2016. godinu – hitni postupak,
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta FBiH za 2016. godinu – hitni postupak,
 4. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu – skraćeni postupak,
 5. Nacrt Zakona o registru finansijskih izvještaja,
 6. Nacrt Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH,
 7. Nacrt Zakona o bankama,
 8. Nacrt Zakona o Agenciji za bankarstvo FBiH,
 9. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu vrijednosnih papira,
 10. Dokument okvirnog Budžeta FBiH za period 2017. do 2019. godine,
 11. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.


S poštovanjem,                                                                                              

PREDSJEDAVAJUĆI
Edin Mušić

ZAPISNIK