14. Decembar. 2016.

Na osnovu člana 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

14. redovnu sjednicu  Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za srijedu,  14.  decembra 2016. godine sa početkom u 10 sati.

Za  14. redovnu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

  1. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u FBiH prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine,
  2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH,
  3. Prijedlog Zakona o osiguranju,
  4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lizingu,
  5. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicijskim fondovima,
  6. Nacrt Zakona o sigurnosti i zaštiti na radu,
  7. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za realizaciju Projekta modernizacija cesta u Federaciji,
  8. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta popravak nakon poplava i modernizacija,
  9. Izbor i imenovanje.


Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

S poštovanjem,

PREDSJEDAVAJUĆI
Edin Mušić

ZAPISNIK