13. Decembar. 2016.

Na osnovu člana 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

13. redovnu sjednicu  Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak,  13.  decembra 2016. godine sa početkom u 10 sati.

Za  13. redovnu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

  1. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o doprinosima – skraćeni postupak,
  2. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o visini stope zatezne kamate – skraćeni postupak,
  3. Prijedlog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju,
  4. Prijedlog Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima,
  5. Nacrt Zakona o stečaju,
  6. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini,
  7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Programa statističkih istraživanja od interesa za FBiH za period 2017. – 2020. godine,
  8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Obračun sredstava u zdravstvu u FBiH za 2015. godinu,
  9. Izbori i imenovanja.


Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

S poštovanjem,

PREDSJEDAVAJUĆI
Edin Mušić