21. Decembar. 2016.

Na osnovu člana 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M


16. redovnu sjednicu  Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za srijedu,  21.  decembra 2016. godine sa početkom u 10 sati.

Za  16. redovnu sjednicu predlažem slijedeći


D N E V N I   R E D

 

  1. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima, predlagač: Slađan Ilić, delegat u DN – skraćeni postupak,
  2. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, predlagač: Alma Kratina – skraćeni postupak,
  3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, predlagač: Dennis Gratz – skraćeni postupak,
  4. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Krivičnog zakona FBiH, predlagač: Dennis Gratz,
  5. Prijedlog Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom, predlagač: Klub zastupnika SDP-a – skraćeni postupak,
  6. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za zaštitu okoliša FBiH,predlagač: Dennis Gratz – skraćeni postupak,
  7. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, predlagač: Klub zastupnika DF-a – skraćeni postupak,
  8. Nacrt Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja, predlagač: Ismet Osmanović,
  9. Izbori i imenovanja.


Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

S poštovanjem,

PREDSJEDAVAJUĆI
Edin Mušić

ZAPISNIK