15. Februar. 2017.

Na osnovu člana 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BIH


S A Z I V A M

18. redovnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH,  u srijedu,15. februara, 2017. godine sa početkom u 10 sati.

Za 18. redovnu sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D

  1. Prijedlog Zakona o bankama,
  2. Prijedlog Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije BiH,
  3. Prijedlog Zakona o hraniteljstvu,
  4. Prijedlog Zakona o jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi,  sa amandmanima Vlade FBiH,
  5. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o utvrđivanju neseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama,
  6. Izvještaj o stanju poljoprivrede („Zeleni izvještaj“) u FBiH za 2015. godinu,
  7. Informacija u vezi sa stanjem u oblasti poljoprivrede u FBiH,
  8. Program rada Vlade Federacije BIH za 2017. godinu,
  9. Izbori i imenovanja.


Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

S poštovanjem,

PREDSJEDAVAJUĆI
Edin Mušić

ZAPISNIK