21. Mart. 2017.

Na osnovu člana 96. stav 4. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

18. Vanrednu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, koja će biti održana u utorak 21. marta 2017. godine u 10 sati.

Za  18. vanrednu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

  1. Rezolucija Predstavničkog doma Parlamenta FBiH o osudi inicijativa za federalizacijom države i entiteta sa ciljem etno-nacionalnih podjela i snaženja separatističkih tendencija, predlagač: Damir Mašić.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

S poštovanjem,                  

PREDSJEDAVAJUĆI
Edin Mušić