14. Mart. 2017.

Na osnovu člana 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M


19. redovnu sjednicu  Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak,  14.  marta 2017. godine sa početkom u 10 sati.

Za  19. redovnu sjednicu predlažem slijedeći


D N E V N I   R E D

 

 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Federalnom pravobranilaštvu – hitni postupak,
 2. Prijedlog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju – hitni postupak,
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu – skraćeni postupak,
 4. Prijedlog Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH,
 5. Prijedlog Zakona o Gradu Cazin,
 6. Prijedlog Zakona o Gradu Livno,
 7. Prijedlog Zakona o Gradu Goražde,
 8. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u FBiH,
 9. Nacrt Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje,
 10. Izvještaj o radu Vlade FBiH za 2016. godinu,
 11. a) Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 01.01-30.06.2016. godine,
  b) Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 01.07.-31.12.2016.godine,
 12. Provođenje odluka Ustavnog suda FBiH
  a) Zaključak o provođenju presude Ustavnog suda FBiH broj U-9/16 od  30.11.2016. godine,
  b) Zaključak o provođenju presude Ustavnog suda FBiH broj U-8/16 od  25.10.2016. godine,
  c) Zaključak o provođenju presude Ustavnog suda FBiH broj U-75/14 od  09.03.2016. godine,
  d) Zaključak o provođenju presude Ustavnog suda FBiH broj U-15/10 od  02.12.2015. godine,
  e) Zaključak o provođenju presude Ustavnog suda FBiH broj U-27/15 od 23.03.2016. godine,
 13. Usaglašavanje tekstova zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH,
 14. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

S poštovanjem,

PREDSJEDAVAJUĆI
Edin Mušić

ZAPISNIK