22. Mart. 2017.

Na osnovu člana 98. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

Tematsku sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za srijedu 22. marta 2017. godine u 10 sati.

Za  tematsku sjednicu predlažem slijedeći
 

D N E V N I   R E D

  1. Problem iseljavanja stanovništva sa područja Federacije BiH.

 

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

NAPOMENA: Ukoliko Vlada FBiH dostavi materijal za navedenu tačku dnevnog reda isti će Vam naknadno biti dostavljen.


S poštovanjem,                           


PREDSJEDAVAJUĆI
Edin Mušić

ZAPISNIK