15. Mart. 2017.

Na osnovu člana 98. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

Tematsku sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, koja će biti održana  15. marta 2017. godine u 10 sati.

Za  tematsku sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

  1. Problem zagađenosti zraka u Federaciji BiH.


Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

NAPOMENA: Ukoliko Vlada FBiH dostavi materijal za navedenu tačku dnevnog reda isti će Vam naknadno biti dostavljen.


S poštovanjem,


PREDSJEDAVAJUĆI
Edin Mušić

ZAPISNIK