13. Mart. 2017.

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (BiH) Edin Mušić, primio je danas u nastupnu posjetu šefa ureda Vijeća Evrope u Sarajevu, ambasadora Drahoslava Štefáneka.

Tokom razgovora, predsjedavajući Mušić je upoznao ambasadora Štefáneka o radu i aktivnostima Predstavničkog doma, te ovom prilikom naglasio posvećenost ovoga Doma ispunjavanju obaveza iz Reformske agende.

Ambasador Štefánek je iskazao podršku Parlamentu i podsjetio na „eksperte iz Vijeća Evrope i Venecijanske komisije koji su spremni dati svoje mišljenje ukoliko to bude potrebno, prilikom izrade zakona koji se odnose na ljudska prava, vladavinu zakona i demokratiju - stubove ove organizacije“. Informisao je predsjedavajućeg o izradi Akcionog plana Vijeća Evrope za BiH 2018-2020.

Predsjedavajući Mušić se zahvalio ambasadoru Štefáneku i naglasio prevažnost ovih oblasti, koje su i sastavni dijelovi naših Ustava i mnogih zakona. „Kada je riječ o ljudskim pravima, apsolutno su u skladu sa evropskim standardima, za koje imamo i poseban član u Ustavu koji se direktno poziva na Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda“, kazao je Mušić.

Na sastanku je također razgovarano i o trenutnim dešavanjima u našoj zemlji, te Izbornom zakonu BiH i Zakonu o igrama na sreću FBiH.