20. Mart. 2017.

ČLANOVIMA KOLEGIJA
PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FBIH

Pozivamo Vas da prisustvujete sjednici Kolegija Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH koja će biti održana u ponedjeljak,  20. marta, 2017. godine u 11 sati, u kabinetu predsjedavajućeg.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

  1. Pripreme za održavanje 18. vanredne sjednice i tematske sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH o problemu iseljavanja stanovništa sa područja FBiH,
  2. Tekuća pitanja.

S poštovanjem,


PREDSJEDAVAJUĆI
Edin Mušić