20. Decembar. 2016.

Na osnovu člana 96. stav 4. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M

17. Vanrednu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak, 20. decembra 2016. godine, sa početkom u 10  sati.

Za  17. vanrednu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

  1. Prijedlog Budžeta FBiH za 2017. godinu – hitni postupak,
  2. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2017. godinu – hitni postupak,
  3. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o budžetima u FBiH, predlagač: Vlada FBiH – hitni postupak,
  4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu i Prijedlog Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu,
  5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2017. godinu i procjena plana za 2018. i 2019. godinu i Prijedlog Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2017. godinu,
  6. a) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2016. godinu (konsolidovani) i Federalnog fonda solidarnosti za 2016. godinu (Anex I)
    b) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2017. godinu (konsolidovani), Finansijski plan Federalnog fonda solidarnosti za 2017. godinu (Anex I) i Prijedlog Odluke o načinu izvršavanja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2017. godinu.


 

NAPOMENA: Po završetku 17. vanredne sjednice Kolegij Predstavničkog doma će odlučiti o održavanju zakazanih redovnih sjednica.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.
 

S poštovanjem, 

PREDSJEDAVAJUĆI
Edin Mušić

ZAPISNIK