17. Mart. 2017.

Na osnovu čl. 46. i 49., a u vezi sa članom 78. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zakazujem 16. sjednicu Odbora za rad i socijalnu zaštitu, za srijedu, 22.03.2017. godine sa početkom u 09.00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći:


D N E V N I  R E D

  1. Izjašnjenje Odbora o amandmanima na Prijedlog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju- hitni postupak,
  2. Izjašnjenje Odbora o amandmanima na Prijedlog Zakona  o izmjenama i dopunama Zakona o radu- skraćeni postupak,
  3. Razno.

 

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta Federacije BiH (mala sala Gradskog vijeća Grada Sarajeva 320/III), ulica Hamdije Kreševljakovića, br.3, Sarajevo.

PREDSJEDNIK ODBORA
Refik Hankić, s.r.