17. Mart. 2017.

U okviru „Dana otvorenih vrata“ grupa učenika srednjih škola iz Goražda posjetila je Parlament Federacije Bosne i Hercegovine( u daljnem tekstu: Parlament FBiH)

Posjetu je organizirao Parlament FBiH  uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.

Cilj ove posjete je da se učenici upoznaju sa strukturom i načinom funkcioniranja Parlamenta FBiH, zakonodavnim procedurama, te da ih se motivira da učestvuju u izbornim procesima.

Ispred Parlamenta FBiH učenicima su se obratili Jasna Duraković – Hadžiomerović, zastupnica u Zastupničkom domu, Damir Mašić, zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH, te Ivan Buda i Almedina Bulić, državni službenici iz Stručne službe Parlamenta FBiH.

Učenici su obišli stalnu postavku fotografija postavljenu povodom 20 godina Parlamenta FBiH, zatim su imali priliku da ostvare interaktivnu komunikaciju i postave pitanja zastupnicima vezano za uticaj mladih na donošenje zakona kao i  poboljšanja njihovog  položaja  u društvu i državi.

Nakon zvaničnog dijela posjete, učenicima je organiziran ručak u restoranu Parlamenta FBiH.


  •