22. Mart. 2017.

Komisija za informisanje Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Komisija) održala je 22.03.2017. godine 4. redovnu sjednicu, na kojoj je, prema jednoglasno utvrđenom dnevnom redu, razmatrala sljedeće:

1. Razmatranje pitanja u vezi unaprijeđenja rada Parlamenta Federacije BiH i informisanosti građana putem osiguravanja prijenosa sjednica Parlamenta Federacije BiH.

Komisija na osnovu člana 44., a u vezi sa članom 63. Poslovnika Predstavničkog doma podnosi sljedeći:

I Z V J E Š T A J

Ad-1 Razmatranje pitanja u vezi unaprijeđenja rada Parlamenta Federacije BiH i 
         informisanosti građana putem osiguravanja  prijenosa sjednica Parlamenta Federacije 
         BiH

Damir Mašić, predsjednik Komisije je otvorio tematsku sjednicu i istakao kako je neophodno da Komisija razmotri ovo pitanje koje se tiče unaprijeđenja rada Parlamenta Federacije BiH i informisanosti građana uvođenjem live streaminga sjednica Predstavničkog doma kao što je to slučaj na web stranici Doma naroda. Također, neophodno je organizirati posjetu Komisije Federalnoj radio-televiziji i Federalnoj novinskoj agenciji Feni, a koja bi se odvijala u pravcu radne posjete sa zajedničkim iznalaženjem najboljeg rješenja u vezi prijenosa sjednica Parlamenta FBiH kako bi građani bili što bolje, tačnije i blagovremeno informisani o svim bitnim pitanjima koja se odnose direktno na njih,  a koja se razmatraju u okviru sjednica Parlamenta FBiH.

U raspravi koja je uslijedila učestvovali su svi prisutni članovi Komisije i iznijeli svoje prijedloge i sugestije nakon čega su predložili i jednoglasno usvojili zaključke koje prosljeđuju rukovodstvu i Kolegiju Predstavničkog doma na razmatranje i realizaciju, i to:

1. Zaključak

Komisija za informisanje traži od rukovodstva i Kolegija Predstavničkog doma Parlamenta FBiH da tehnički i materijalno obezbijedi uvođenje live streaminga sjednica Predstavničkog doma u što kraćem roku.

2. Zaključak

Komisija je razmotrila mogućnost da se raspiše Javni poziv svim zainteresovanim  za besplatno preuzimanje signala koji već postoji za realizaciju prijenosa sjednica Parlamenta FBiH.

3. Zaključak

Komisja zahtijeva od rukovodstva Predstavničkog doma da formira Ured za odnose sa javnošću u što kraćem roku koji je veoma neophodan i najbolje rješenje da se javnost  tačno, istinito i transparentno izvještava o radu Parlamenta FBiH.

 


PREDSJEDNIK KOMISIJE
Damir Mašić,s.r.