11. April. 2017.

Na osnovu člana 98. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH i zahtjeva grupe zastupnika

S A Z I V A M

Tematsku sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, koja će biti održana u utorak, 11. aprila 2017. godine u 10 sati.

Za  tematsku sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

  1. Stanje i perspektive drvno-prerađivačke industrije u FBiH.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.

NAPOMENA: Ukoliko Vlada FBiH dostavi materijal za navedenu tačku dnevnog reda isti će Vam naknadno biti dostavljen.

S poštovanjem,


PREDSJEDAVAJUĆI
Edin Mušić

ZAPISNIK