11. April. 2017.

Na 14.sjednici Odbora za pravdu i opću upravu Predstavničkog-Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH, održanoj 11.04.2017.godine, razmatrane su slijedeće tačke dnevnog reda:
                                                                                                                                                   

 1. Usvajanje Zapisnika 13. sjednice Odbora,
 2. Provođenje odluka Ustavnog suda FBiH:
  a) Zaključak o provođenju Presude Ustavnog suda FBiH broj: U-15/10 od 02.12.2015.godine,
  b) Zaključak o provođenju Presude Ustavnog suda FBiH broj: U-75/14 od 09.03.2016.godine,
  c) Zaključak o provođenju Presude Ustavnog suda FBiH broj: U-27/15 od 23.03.2016.  godine,
  d) Zaključak o provođenju Presude Ustavnog suda FBiH broj: U-8/16 od 25.10.2016.godine,
  e) Zaključak o provođenju Presude Ustavnog suda FBiH broj: U-9/16 od 30.11.2016.godine.

                                                                                                     
                                                                                                                                   
Na osnovu člana 44. stav 2. Poslovnika Predstavničkog-Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, Odbor podnosi Domu slijedeći:
                                     
IZVJEŠTAJ
                                                                                                                                                                                                                                   

 1. Odbor je, bez primjedbi, jednoglasno usvojio Zapisnik 13. sjednice Odbora.
 2. Provođenje odluka Ustavnog suda FBiH, pod a),b),c), d), i e) dnevnog reda.

                                                                                                                 
Odbor je upoznat sa gore navedenim odlukama iz tačke 2. dnevnog reda pod : a), b), c), d) i e), ne ulazeći  u raspravu o meritumu ovih odluka.

Odbor, vezano za ove odluke , sa 6 glasova za, bez glasova protiv i bez uzdržanih glasova donosi slijedeći:


Z a k lj u čak

 

 1. Odbor za pravdu i opću upravu predlaže  Predstavničkom-Zastupničkom domu Parlamenta FBiH da zaduži   Vladu FBiH da u  što kraćem roku uputi u parlamentarnu proceduru izmjene zakona koji su osporeni ovim navedenim odlukama Ustavnog suda FBiH.                                                                                                                   
 2. Odbor za pravdu i opću upravu smatra da bi se za zastupanje Predstavničkog doma Parlamenta FBiH pred Ustavnim sudom FBiH trebalo adekvatnije pripremati i pravovremeno pristupiti aktivnostima angažujući adekvatne ljudske resurse.


PREDSJEDNIK ODBORA
Davor Vuletić