26. April. 2017.

Na osnovu člana 96. stav 1. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH

S A Z I V A M


20. redovnu sjednicu  Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, za utorak i srijedu,  25. i 26.  aprila 2017. godine sa početkom u 10 sati.

Za  20. redovnu sjednicu predlažem slijedeći


D N E V N I   R E D

 

 1. Prijedlog Programa rada Predstavničkog doma Parlamenta FBiH za 2017. godinu,
 2. Nacrt Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom,
 3. Nacrt Zakona o mirnom rješavanju  radnih sporova,
 4. Nacrt Zakona o porezu na dohodak,
 5. Nacrt Zakona o doprinosima,
 6. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između  Bosne i Hercegovine i Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za zajam za Razvojnu politiku javnih finansija,
 7. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj  (IBRD) za Projekt podrške zapošljavanju,
 8.  Provođenje odluka Ustavnog suda FBiH
  a) Zaključak o provođenju presude Ustavnog suda FBiH broj U-9/16 od
       30.11.2016. godine,
  b) Zaključak o provođenju presude Ustavnog suda FBiH broj U-8/16 od
       25.10.2016. godine,
  c) Zaključak o provođenju presude Ustavnog suda FBiH broj U-75/14 od
       09.03.2016. godine,
  d) Zaključak o provođenju presude Ustavnog suda FBiH broj U-15/10 od
       02.12.2015. godine,
  e) Zaključak o provođenju presude Ustavnog suda FBiH broj U-27/15 od
       23.03.2016. godine,
  f) Zaključak o provođenju presude Ustavnog suda FBiH broj U-1/15 od
       13.12.2016. godine,
  g) Zaključak o provođenju presude Ustavnog suda FBiH broj U-55/14 od
        03.04.2017. godine,
 9. Usaglasašavanje tekstova zakona različito usvojenih u domovima Parlamenta FBiH,
 10. Izbori i imenovanja.

Sjednica će biti održana u zgradi Parlamenta FBiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3.


S poštovanjem,


PREDSJEDAVAJUĆI
Edin Mušić

ZAPISNIK