14. April. 2017.

Na osnovu člana 46., a u vezi s članom 63. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, zakazujem 5. sjednicu Komisije za informisanje, koja će se održati u utorak, 18.04.2017.godine u 9.00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I  R E D

  1. Prijedlog Programa rada Predstavničkog doma Parlamenta FBiH za 2017.godinu;
  2. Provođenje odluka Ustavnog suda FBiH
    c) Zaključak o provođenju presude Ustavnog suda FBiH broj U-75/14 od 09.03.2016.godine


Sjednica će se održati u zgradi Parlamenta Federacije BiH, ulica Hamdije Kreševljakovića br.3, Ovalna sala Gradskog vijeća, broj 109/I.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK  KOMISIJE  
Damir Mašić, s.r.