14. April. 2017.

Poštovana i poštovani,

Komisija za informisanje Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa Međunarodnim republikanskim institutom (IRI) organizira prezentaciju istraživanja javnog mnijenja o temi
 

“Razumijevanje i spriječavanje nasilnog ekstremizma i stranog uticaja u Bosni i Hercegovini”
 

Prezentacija istraživanja biti će održana 18. aprila 2017.godine, s početkom u 10 sati, u zgradi Parlamenta Federacije BiH, Sarajevo, Hamdije Kreševljakovića 3.

Istraživanje se bavi percepcijom građana o socio-ekonomskim problemima u BiH, nasilnom ekstremizmu u BiH i svijetu, stavovima o stranom uticaju, te pristupanju EU i NATO-u.  
Kvantitativno istraživanje je obuhvatilo preko 1. 500 ispitanika iz cijele BiH, a kvalitativno istraživanje se sastoji od osam fokus grupa. Oba istraživanja su provedena u januaru i februaru ove godine.

Na prezentaciju istraživanja javnog mnijenja pozvani su svi zastupnici/e i delegati/kinje Parlamenta F BiH, rukovodstvo oba Doma Parlamenta F BiH, predsjednici radnih tijela oba Doma Parlamenta F BiH, predstavnici Vlade FBiH, predstavnici organizacija civilnog društva, medija, te međunarodnih organizacija i diplomatskih misija u BiH.

Bit će nam čast ako budete učestvovali na ovoj prezentaciji, pa Vas molimo da svoj dolazak potvrdite putem e-maila: almedina.durak-bulic@parlamentfbih.gov.ba ili na tel. 033 220 533.


                                                                                                    
PREDSJEDNIK KOMISIJE
 Damir Mašić,s.r.